ทัวญี่ปุ่น โตเกียว TOKYO SAKURA STRONG 5 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวญี่ปุ่น TOKYO SAKURA STRONG 5 วัน 3 คืน

ทัวญี่ปุ่น
  • ออกเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ๊กซ์
  • นมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ  ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ
  • ลิ้มลองรสชาติอาหาร เมนูขาปูยักษ์  ล่องเรือโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอาชิ  ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • นำท่านชมภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในโลกจนต้องไปเยือน
  • นำท่านชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ สวนสวยกลางกรุงที่เบ่งบานต้อนรับทุกท่าน

ทัวญี่ปุ่น TOKYO SAKURA STRONG 5 วัน 3 คืน

รหัส JP - ZG 130 สายการบินแอร์เอเชียเอกซ์ ราคาเริ่ม 29,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว

ทัวญี่ปุ่น TOKYO SAKURA STRONG 5 วัน 3 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวญี่ปุ่น TOKYO SAKURA STRONG 5 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – นาริตะ

วันที่ 2 : ถึงนาริตะ – เที่ยวชม วัดอาซากุสะ – ชมอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – สัมผัสบรรยากาศ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – ชม โอวาคุดานิ – ผ่อนคลายอาบน้ำแร่ธรรมชาติ เมนูอาหารทานขาปูยักษ์

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว วันที่ 3 : นำท่านสู่ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – นำท่านชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซากุระ วันที่ 4 : นำท่านสู่โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์

เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว วันที่ 5 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
21 มี.ค 256025 มี.ค 25603190031900319008000
22 มี.ค 256026 มี.ค 25603290032900329008000
23 มี.ค 256027 มี.ค 25603290032900329008000
24 มี.ค 256028 มี.ค 25603290032900329008000
25 มี.ค 256029 มี.ค 25603190031900319008000
26 มี.ค 256030 มี.ค 25603190031900319008000
27 มี.ค 256031 มี.ค 25603190031900319008000
28 มี.ค 256001 เม.ษ. 25603190031900319008000
29 มี.ค 256002 เม.ษ. 25603290032900329008000
30 มี.ค 256003 เม.ษ. 25603290032900329008000
31 มี.ค 256004 เม.ษ. 25603290032900329008000
01 เม.ษ. 256005 เม.ษ. 25603190031900319008000
02 เม.ษ. 256006 เม.ษ. 25603190031900319008000
03 เม.ษ. 256007 เม.ษ. 25603190031900319008000
04 เม.ษ. 256008 เม.ษ. 25603190031900319008000
05 เม.ษ. 256009 เม.ษ. 25603290032900329008000
10 เม.ษ. 256014 เม.ษ. 25604590045900459008000
11 เม.ษ. 256015 เม.ษ. 25604590045900459008000
12 เม.ษ. 256016 เม.ษ. 25604590045900459008000
13 เม.ษ. 256017 เม.ษ. 25604590045900459008000
14 เม.ษ. 256018 เม.ษ. 25604590045900459008000
15 เม.ษ. 256019 เม.ษ. 25603690036900369008000
18 เม.ษ. 256022 เม.ษ. 25602990029900299008000
19 เม.ษ. 256023 เม.ษ. 25602990029900299008000
20 เม.ษ. 256024 เม.ษ. 25602990029900299008000
21 เม.ษ. 256025 เม.ษ. 25602990029900299008000
22 เม.ษ. 256026 เม.ษ. 25602990029900299008000
25 เม.ษ. 256029 เม.ษ. 25602990029900299008000
26 เม.ษ. 256030 เม.ษ. 25602990029900299008000
27 เม.ษ. 25601-พ.ค.-603090030900309008000
28 เม.ษ. 25602-พ.ค.-603090030900309008000
29 เม.ษ. 25603-พ.ค.-603090030900309008000
Posted in Japan.