ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเสียมเรียบ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน

รายละเอียด แพคเกจทัวร์กัมพูชา เที่ยวเสียมเรียบ นครวัด นครธม ราคาถูก

ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน
ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน เที่ยวเสียมเรียบ นครวัด นครธม นำท่านสักการะ องค์เจ็ก องค์จอม หน้าพระตําหนักเจ้าสีหนุ  นำท่านล่องเรือโตนเลสาบ ปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรหม ชมสัมผัสวิวพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่ เขาพนมบาเค็ง พร้อมบริการอาหารรสเลิศ ทั้งอาหารไทย และอาหารสากล เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ พร้อมชมโชว์อัปสรา วัฒนธรรมพื้นบ้านสุดอลังการ พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย บริการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ไทย – กัมพูชา แบบ VIP

ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน เที่ยว เสียมเรียบ นครวัด นครธม 

 SOLD OUT

ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน เที่ยว เสียมเรียบ นครวัด นครธม

pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน เที่ยวเสียมเรียบ นครวัด นครธม

วันที่ 1 : พร้อมกันที่ตลาดโรงเกลือ บริการท่านผ่านด่านตรวจแบบ V.I.P- เที่ยวเสียมเรียบ - วัดใหม่ –พาท่านสักการะ องค์เจ็ก องค์จอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง - พาท่านไปล่องเรือ โตนเลสาบ เที่ยวเสียมเรียบ วันที่ 2 : เที่ยวเสียมเรียบ - ปราสาทบันทายศรี - ชมนครวัด - นครธม –ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - พนมบาเค็ง ทัวร์นครวัดราคาถูก

วันที่ 3 : เริ่มช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ – เสียมเรียบ – ตลาดโรงเกลือ

อัตราค่าบริการ  ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
(เต็ม) 26 มิ.ย. 255828-มิ.ย.-581190011900119002000
(เต็ม) 30 ก.ค. 25581-ส.ค.-581190011900119002000
(เต็ม) 14 ส.ค. 255816-ส.ค.-581190011900119002000
Posted in Cambodia.