ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน เที่ยวพนมเปญ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน เที่ยวพนมเปญ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน

ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน
  • ออกเดินทางสู่ประเทศกัมพูชาโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
  • ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน เยือนเที่ยวจุใจ ทั้งสองเมือง พนมเปญ-เสียมเรียบ
  • เชิญท่านชม สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกนั้นคือ ปราสาทนครวัด นครธม
  • พาท่านล่องเรือโตนเลสาบ ชมทัศนียภาพ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • พร้อม ชมความสวยงามของ พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล   พระราชวังคู่บ้านคู่เมืองของกัมพูชา
  • ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ สถานที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของกัมพูชา

ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน เที่ยวพนมเปญ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน

รหัส KH-GO006

สายการบินบางกอกแอร์เวย์

ราคาเพียง 15,900 บาท/ท่าน

ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน เที่ยวพนมเปญ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน เที่ยวพนมเปญ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพ - พนมเปญ- พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล-เจดีย์เงิน-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ -คุกตวลสเลง- ตลาดซาทะไม วันที่ 2 : นำท่านไปเที่ยวพนมเปญ - เที่ยวเสียมเรียบ - ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม - ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมการแสดงโชว์ระบำอัปสรา

เที่ยวกัมพูชา 3 วัน 2 คืน วันที่ 3 : เที่ยวชมปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด - เสียมเรียบ - กรุงเทพฯ

เที่ยวเขมร 3 วัน 2 คืน

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
31 มี.ค 256002 เม.ษ. 25601590015900159002900
01 เม.ษ. 256003 เม.ษ. 25601590015900159002900
06 เม.ษ. 256008 เม.ษ. 25601690016900169002900
07 เม.ษ. 256009 เม.ษ. 25601590015900159002900
08 เม.ษ. 256010 เม.ษ. 25601590015900159002900
13 เม.ษ. 256015 เม.ษ. 25601990019900199002900
14 เม.ษ. 256016 เม.ษ. 25601990019900199002900
15 เม.ษ. 256017 เม.ษ. 25601990019900199002900
21 เม.ษ. 256023 เม.ษ. 25601590015900159002900
22 เม.ษ. 256024 เม.ษ. 25601590015900159002900
28 เม.ษ. 256030 เม.ษ. 25601590015900159002900
29 เม.ษ. 25601-พ.ค.-601690016900169002900
5-พ.ค.-607-พ.ค.-601690016900169002900
6-พ.ค.-608-พ.ค.-601590015900159002900
10-พ.ค.-6012-พ.ค.-601690016900169002900
12-พ.ค.-6014-พ.ค.-601590015900159002900
13-พ.ค.-6015-พ.ค.-601590015900159002900
19-พ.ค.-6021-พ.ค.-601590015900159002900
20-พ.ค.-6022-พ.ค.-601590015900159002900
26-พ.ค.-6028-พ.ค.-601590015900159002900
27-พ.ค.-6029-พ.ค.-601590015900159002900
2-มิ.ย.-604-มิ.ย.-601590015900159002900
3-มิ.ย.-605-มิ.ย.-601590015900159002900
9-มิ.ย.-6011-มิ.ย.-601590015900159002900
10-มิ.ย.-6012-มิ.ย.-601590015900159002900
16-มิ.ย.-6018-มิ.ย.-601590015900159002900
17-มิ.ย.-6019-มิ.ย.-601590015900159002900
23-มิ.ย.-6025-มิ.ย.-601590015900159002900
24-มิ.ย.-6026-มิ.ย.-601590015900159002900
30-มิ.ย.-602-ก.ค.-6015900159001590015900
Posted in Cambodia.