ทัวร์คุนหมิง เที่ยวคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์คุนหมิง เที่ยวคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน

ทัวร์คุนหมิง
  • นำท่านออกเดินทาง สู่ประเทศจีนโดยสายการบินไทย
  • นำท่านเที่ยวชม ความสวยงามมนต์คลังของเมืองโบราณต้าหลี่และกำแพงเมืองโบราณที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์หมิง
  • นำท่านแวะผ่านชม เจดีย์สามองค์ เจดีย์แห่งโชคลาภ สัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวต้าหลี่
  • นำท่านเที่ยวชมความงามของทิวทัศน์ภูเขาหิมะมังกรหยก   ชมโชว์อันยิ่งใหญ่ IMPRESSION LIJIANG
  • นมัสการพระพุทธชินราช จำลอง ณ  วัดหยวนทง
  • นำท่านแวะช้อปปิ้ง ประตูม้าทองไก่หยก ซึ่งเป็นประตูศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรยูนาน
  • เมนูอาหารพิเศษ   อาหารกวางตุ้ง อาหารไทย สุกี้เห็ดนานาชนิด

ทัวร์คุนหมิง เที่ยวคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน

สายการบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง 25,000 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว 

ทัวร์คุนหมิง เที่ยวคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์คุนหมิง เที่ยวคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้าลี่ – เที่ยวชมเมืองโบราณต้าลี่ ทัวร์คุณหมิง ราคาถูก วันที่ 2 : นมัสการชมวัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - เจดีย์สามองค์ (ถ่ายรูปด้านนอก) – แชงกรีล่า – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณแชงกรีล่า เที่ยวคุณหมิง วันที่ 3 : เที่ยวชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน – วัดลามะซงจ้านหลิน - ลี่เจียง - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วันที่ 4 : นำท่านเดินสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) – IMPRESSION (โชว์จางอวี้โหมว)– อุทยานน้ำหยก – สระน้ำมังกรดำ – ร้านใบชา - ต้าหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก วันที่ 5 : นำท่านสู่ต้าหลี่ – คุนหมิง – ร้านไข่มุก – ตำหนักทองจินเตี้ยน – ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน วันที่ 6 : นำท่านสู่วัดหยวนทง - ร้านบัวหิมะ – คุนหมิง – กรุงเทพฯ เที่ยวคุณหมิง ตาหลี่  

    อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
18-ม.ค.-6023-ม.ค.-602590025900249004800
8-ก.พ.-6013-ก.พ.-602590025900249004800
15-ก.พ.-6020-ก.พ.-602590025900249004800
08 มี.ค 256013 มี.ค 25602690026900259004800
15 มี.ค 256020 มี.ค 25602590025900249004800
22 มี.ค 256027 มี.ค 25602590025900249004800
29 มี.ค 256003 เม.ษ. 25602690026900259004800
Posted in China.