ทัวร์จอร์แดน ราคาถูก เที่ยวจอร์แดน 6 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์จอร์แดน ราคาถูก เที่ยวจอร์แดน 6 วัน 3 คืน

เที่ยวจอร์แดน
  • นำท่านไปเยือน กรุง-อัมมาน เป็นเมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 6,000 ปี
  • นำท่านสู่ เพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพูหรือนครสีดอกกุหลาบ
  • นำท่านไปเที่ยว ทะเลเดดซี  ท้องทะเลในฝันของใครหลายคนที่ครั้งหนึ่งต้องการเยือน ให้เห็นเป็นขวัญตา
  • นำท่านไปเที่ยว ทะเลทรายวาดิรัม ที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนี่ง
  • นำท่านไปชมประสาทเครัค ของนักรบครูเสด ที่นำมาใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิม
  • ออกเดินทางโดย สายการบิน โรยัล จอร์แดนเนียล

ทัวร์จอร์แดน ราคาถูก เที่ยวจอร์แดน 6 วัน 3 คืน 

ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว

ทัวร์จอร์แดน ราคาถูก เที่ยวจอร์แดน 6 วัน 3 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทาง ทัวร์จอร์แดน ราคาถูก เที่ยวจอร์แดน 6 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 2 : นำท่านไปเที่ยว อัมมาน – โรมันเจอราช – เมืองพันเสา – ประสารทเครัค – เพตรา

เที่ยวจอร์แดน วันที่ 3 : นำท่านสู่ เพตรา

ทัวร์จอร์แดน วันที่ 4 : นำท่านสู่ เพตรา – ทะเลทรายวาดิรัม – เดดซี

เที่ยวจอร์แดน ราคาถูก วันที่ 5 : นำท่านสู่ เมาท์ เนโบ – มาดาบา – อัมมาน

ทัวร์จอร์แดน

อัตราค่าบริการ

Posted in Jordan.