ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวจางเจียเจี้ย SHOCK PRICE สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวจางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย
  • ออกเดินทางบินตรงสู่เมืองฉางซา ประเทศจีนโดยสายการบิน แอร์เอเชีย
  • ชมความงามเขาเทียนเหมินซาน ประตูสวรรค์
  • ชมอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานจางเจียเจี้ย
  • ชมสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ในเมืองจางเจียเจี้ย...ตื่นเต้นสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก
  • ให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินซีปู้และหวงซิงลู่

ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวจางเจียเจี้ย เขาอวตาร สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน

รหัส CN-GO118

สายการบินแอร์เอเชีย
ราคาเริ่มเพียง 9,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว 

ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวจางเจียเจี้ย เขาอวตาร สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน
pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวจางเจียเจี้ย SHOCK PRICE สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - นำท่านสู่ฉางซา-จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย ราคาถูก วันที่ 2 : พาท่านเที่ยวชม หาความรู้ที่ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ – ตื่นเต้นสะพานแก้วที่ยาวที่สุด – ช้อปปิ้งที่ร้านผ้าไหม - เยื่อนถนนคนเดินซีปู้เจีย - ภาพวาดทราย วันที่ 3 : ร้านหยก – ผ่านชมหุบเขาป้ายจ่าง - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถ อุทยาน)-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) – ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านยางพารา - ฉางซา เที่ยวจางเจียเจี้ย วันที่ 4 : เดินทางออกจากฉางซา - กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )
เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
9-ก.พ.-6012-ก.พ.-60999912999129993500
11-ก.พ.-6014-ก.พ.-601099913999139993500
12-ก.พ.-6015-ก.พ.-601099913999139993500
16-ก.พ.-6019-ก.พ.-60999912999129993500
17-ก.พ.-6020-ก.พ.-60999912999129993500
18-ก.พ.-6021-ก.พ.-601099913999139993500
19-ก.พ.-6022-ก.พ.-601099913999139993500
23-ก.พ.-6026-ก.พ.-601099913999139993500
24-ก.พ.-6027-ก.พ.-601099913999139993500
25-ก.พ.-6028-ก.พ.-601099913999139993500
26-ก.พ.-6001 มี.ค 25601099913999139993500
02 มี.ค 256005 มี.ค 25601099913999139993500
03 มี.ค 256006 มี.ค 25601099913999139993500
04 มี.ค 256007 มี.ค 25601099913999139993500
05 มี.ค 256008 มี.ค 25601099913999139993500
Posted in China.