ทัวร์จางเจียเจี้ย 2560 SUPER SAVE สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน

รายละเอียดทัวร์จางเจียเจี้ย 2560 SUPER SAVE สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย 2560
  • นำท่านบินไป เดินทางโดยสายการบิน ไทยสมายล์   
  • นำท่านบินเหินฟ้าสู่ ฉางซาโดยสายการบิน ไทยสมายล์ (WE)
  • นำท่านเที่ยวชมเมือง จางเจียเจี้ย อุทยานมรดกโลก
  • พาท่านชมสัมผัสความมหัศจรรย์ของหน้าผาลอยฟ้าของเขาเทียนเหมินซาน
  • พิสูจน์ความกล้ากับสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก เลือกซื้อสินค้าบนถนนหวงซิงลู่

ทัวร์จางเจียเจี้ย 2560 SUPER SAVE สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน

รหัส CN-GO119

สายการบินไทยสมาย

ราคาเริ่มต้นเพียง  15,900 บาท/ท่าน

ทัวร์จางเจียเจี้ย 2560 SUPER SAVE สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์จางเจียเจี้ย 2560 SUPER SAVE สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-ฉางซา วันที่ 2 : นำท่านสู่ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ตื่นเต้นกับระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) –ชมถ้ำประตูสวรรค์

เที่ยวจางเจียเจี้ย 2560 วันที่ 3 : นำท่านไปชมร้านยางพารา-อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟต์แก้ว-ลงกระเช้า)-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - แก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ถ้ำประตูสวรรค์

เที่ยวจางเจียเจี้ย ราคาถูก วันที่ 4 : ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง)-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านหยก วันที่ 5 : จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

 

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
18-ม.ค.-6022-ม.ค.-601590015900159004000
8-ก.พ.-6012-ก.พ.-601590015900159004000
15-ก.พ.-6019-ก.พ.-601590015900159004000
22-ก.พ.-6026-ก.พ.-601590015900159004000
01 มี.ค 256005 มี.ค 25601690016900169004000
08 มี.ค 256012 มี.ค 25601690016900169004000
15 มี.ค 256019 มี.ค 25601690016900169004000
22 มี.ค 256026 มี.ค 25601690016900169004000
29 มี.ค 256002 เม.ษ. 25601690016900169004000
05 เม.ษ. 256009 เม.ษ. 25601690016900169004000
19 เม.ษ. 256023 เม.ษ. 25601690016900169004000
3-พ.ค.-607-พ.ค.-601790017900179004000
10-พ.ค.-6014-พ.ค.-601790017900179004000
17-พ.ค.-6021-พ.ค.-601690016900169004000
24-พ.ค.-6028-พ.ค.-601690016900169004000
31-พ.ค.-604-มิ.ย.-601690016900169004000
Posted in China.