ทัวร์จีน ปักกิ่ง เที่ยวจีน กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์จีน ปักกิ่ง เที่ยวจีน กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

ทัวร์จีน ปักกิ่ง
  • ออกเดินทางสู่ประเทศจีนโดยสายการบิน ไทย
  • นำท่านเที่ยวชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
  • ชมความงดงาม หอฟ้าเทียนถาน ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง
  • ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี
  • ชมโชว์ กายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้ง ถนนหวังฟู่จิ่ง THE PLACE และ ตลาดรัสเซีย

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เที่ยวจีน กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

รหัส CN-GO124

สายการบินไทย  ราคาเริ่มต้นเพียง 24,900 บาท/ท่าน

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เที่ยวจีน กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์จีน ปักกิ่ง เที่ยวจีน กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 : กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-ชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน ที่ได้ชื่อว่าเป็นจัสตุรัสที่ใหญ่ที่สุด-ชมความอลังการพระราชวังกู้กง สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ราชวงศ์หมิง-ร้านใบชา ชิมชาอู่หลง-ชมหอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง

เที่ยวปักกิ่ง

วันที่ 3 : นำท่านเที่ยวอุทยานเป่ยไห่ – ร้านนวดฝ่าเท้า – ชม พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก - THE PLACE

เที่ยวจีนปักกิ่ง วันที่ 4 : นำท่านแวะผ่านชมและถ่ายรูปสนามกีฬารังนก – ศูนย์หยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฝูจิ่ง

เที่ยวปักกิ่ง ราคาถูก

วันที่ 5 : วัดลามะ – ร้านผ้าไหม – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง - กรุงเทพ ฯ

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
12 เม.ษ. 256016 เม.ษ. 25603390032900319004500
13 เม.ษ. 256017 เม.ษ. 25603390032900319004500
27 เม.ษ. 25601-พ.ค.-602490023900229004500
28 เม.ษ. 25602-พ.ค.-602490023900229004500
Posted in China.