ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2560 FANTASY WINTER SAKURA 5 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2560 FANTASY WINTER SAKURA 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2560
  • ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์
  • นมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
  • สนุกตื่นเต้นกับลานสกี ฟูจิเท็น เพลิดเพลินกับกิจกรรมการเล่นสกี หรือกระดานเลื่อน
  • ชมช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังได้ที่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต และ ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ
  • แวะชมเทศกาลซากุระบาน ณ เมืองคาวาสึ บานก่อนใคร สวยกว่าใคร

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2560 FANTASY WINTER SAKURA 5 วัน 3 คืน

รหัส JP-ZG149

สายการบินแอร์เอเชียเอกซ์

  SOLD OUT

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2560 FANTASY WINTER SAKURA 5 วัน 3 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ FANTASY WINTER SAKURA 5 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 : นำท่านสู่เมืองนาริตะ-ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับโตเกียวสกายทรี–ชมวัดอาซากุสะ วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2560
วันที่ 3 :สัมผัสความงามของดอกซากุระ ณ เมืองคาวาสึ - สนุกกิจกรรมกลางแจ้งที่ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อิออน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ ราคาถูก
วันที่ 4 : โตเกียว – ให้ท่านอิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์

ทัวร์โตเกียว
วันที่ 5 : กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
10-ก.พ.-60 14-ก.พ.-60 31900 31900 31900 8000
11-ก.พ.-60 15-ก.พ.-60 31900 31900 31900 8000
14-ก.พ.-60 18-ก.พ.-60 29900 29900 29900 8000
15-ก.พ.-60 19-ก.พ.-60 30900 30900 30900 8000
16-ก.พ.-60 20-ก.พ.-60 30900 30900 30900 8000
17-ก.พ.-60 21-ก.พ.-60 30900 30900 30900 8000
18-ก.พ.-60 22-ก.พ.-60 29900 29900 29900 8000
21-ก.พ.-60 25-ก.พ.-60 29900 29900 29900 8000
22-ก.พ.-60 26-ก.พ.-60 30900 30900 30900 8000
23-ก.พ.-60 27-ก.พ.-60 30900 30900 30900 8000
24-ก.พ.-60 28-ก.พ.-60 30900 30900 30900 8000
25-ก.พ.-60 01 มี.ค 2560 29900 29900 29900 8000
28-ก.พ.-60 04 มี.ค 2560 29900 29900 29900 8000
01 มี.ค 2560 05 มี.ค 2560 30900 30900 30900 8000
02 มี.ค 2560 06 มี.ค 2560 30900 30900 30900 8000
03 มี.ค 2560 07 มี.ค 2560 30900 30900 30900 8000
04 มี.ค 2560 08 มี.ค 2560 29900 29900 29900 8000
07 มี.ค 2560 11 มี.ค 2560 29900 29900 29900 8000
08 มี.ค 2560 12 มี.ค 2560 30900 30900 30900 8000
09 มี.ค 2560 13 มี.ค 2560 30900 30900 30900 8000

Posted in Japan.