ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ HILIGHT JAPAN 6 วัน 4 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ HILIGHT JAPAN 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ
  • เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย 
  • นำท่านชมวัดคิโยมิสึ อายุเก่าแก่ สิ่งที่น่าอัศจรรย์ คือ สร้างโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย
  • นำท่านชมภูเขาไฟฟูจิที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติ
  • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นเที่ยวชมหุบเขาโอวาคุดานิ
  • ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้
  • นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุซะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ HILIGHT JAPAN 6 วัน 4 คืน

รหัส JP-GO157

สายการบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง  54,900 บาท/ท่าน

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ HILIGHT JAPAN 6 วัน 4 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ HILIGHT JAPAN 6 วัน 4 คืน

 

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ -สนามบินโอซาก้า วันที่ 2 : นำท่านสู่โอซาก้า - เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - วัดคินคาคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เมืองนาโงย่า

เที่ยวญี่ปุ่น ฟูจิ วันที่ 3 : นำท่านสู่เมืองนาโงย่า-ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน-ทะเลสาบฮามานา-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่- ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิข-แช่น้ำแร่

เที่ยวนาโงย่า วันที่ 4 : พาท่านไปเที่ยวสัญลักษณ์ของชาวญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ - ชมซากุระ-ทุ่งดอกพิ้งมอส(ตามสภาพอากาศ) -กรุงโตเกียว - ช้อปปิ้งโตเกียว

เที่ยวญี่ปุ่น ดิสนีย์แลนด์ วันที่ 5 : อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์

เที่ยวญี่ปุ่น วัดอากุสะ วันที่ 6 : นำท่านสู่ วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งอิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
02 เม.ษ. 256007 เม.ษ. 25605790054900499008900
12 เม.ษ. 256017 เม.ษ. 25606890065900609008900
18 เม.ษ. 256023 เม.ษ. 25605490051900469008900
26 เม.ษ. 25601-พ.ค.-605690053900489008900
28 เม.ษ. 25603-พ.ค.-605690053900489008900
Posted in Japan.