ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ STRONG WINTER 5 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ STRONG WINTER 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ดิสนีย์แลนด์
  • สนุกกับกิจกรรมเล่นกระดานเลื่อน ณ ฟูจิเท็นขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ
  • วัดอาซากุสะ เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่ตั้งตระหง่านกลาง กรุงโตเกียว โตเกียวสกายทรี
  • ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ + โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต
  • พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น
  • ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ด้วยสายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ STRONG WINTER 5 วัน 3 คืน

รหัส JP-ZG138

สายการบินแอร์เอเชียเอกซ์

 SOLD OUT

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ STRONG WINTER 5 วัน 3 คืน pdf  

รายละเอียดการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ STRONG WINTER 5 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางกรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 : นาริตะ – ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - น้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

ทัวร์โตเกียว วันที่ 3 : สนุกกับกิจกรรมบน ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ช้อปปิ้งชินจูกุ

เที่ยวโตเกียว วันที่ 4 : ให้ท่านอิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ วันที่ 5 : ออกจากสนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

 

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
1-ธ.ค.-595-ธ.ค.-593490034900349008000
2-ธ.ค.-596-ธ.ค.-593490034900349008000
7-ธ.ค.-5911-ธ.ค.-593490034900349008000
8-ธ.ค.-5912-ธ.ค.-593490034900349008000
9-ธ.ค.-5913-ธ.ค.-593490034900349008000
10-ธ.ค.-5914-ธ.ค.-593290032900329008000
11-ธ.ค.-5915-ธ.ค.-593290032900329008000
13-ธ.ค.-5917-ธ.ค.-593190031900319008000
14-ธ.ค.-5918-ธ.ค.-593290032900329008000
15-ธ.ค.-5919-ธ.ค.-593290032900329008000
16-ธ.ค.-5920-ธ.ค.-593290032900329008000
17-ธ.ค.-5921-ธ.ค.-593190031900319008000
20-ธ.ค.-5924-ธ.ค.-593590035900359008000
22-ธ.ค.-5926-ธ.ค.-593590035900359008000
23-ธ.ค.-5927-ธ.ค.-593990039900399008000
24-ธ.ค.-5928-ธ.ค.-593990039900399008000
25-ธ.ค.-5929-ธ.ค.-593990039900399008000
29-ธ.ค.-592-ม.ค.-604990049900499008000
30-ธ.ค.-593-ม.ค.-604990049900499008000
31-ธ.ค.-594-ม.ค.-604990049900499008000

 

Posted in Japan.