ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เที่ยวโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เที่ยวโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
  • ออกเดินทางนำท่านสู่ญี่ปุ่นโดยสายการบิน SCOOT  มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกและบริการ ก่อนขึ้นเครื่อง ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม
  • นำท่านเที่ยวครบทุกไฮไลท์ ภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่โตเกียวสกายทรีพร้อมช้อปปิ้งกันแบบจุใจ ย่านชินจูกุ
  • อิ่มอร่อยวาไรตี้เมนูบุฟเฟต์ พร้อมขาปูยักษ์แบบฉบับของญี่ปุ่น พร้อมเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เที่ยวโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน
รหัส JP-WD113
Scootราคาเริ่มเพียง 27,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เที่ยวโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน
pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เที่ยวโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ
วันที่ 2 : นำท่านสู่นาริตะ – เที่ยวชมวนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – โกเทมบะเอาท์เล็ท
วันที่ 3 : นำท่านสัมผัสบรรยากาศภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – พาท่านไปถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่โตเกียวสกายทรี (ด้านหน้า) – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เที่ยวโตเกียว
วันที่ 4 : นำท่านเที่ยวโตเกียว–อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์”

โตเกียว ดิสนีย์แลนด์
วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
15-ส.ค.-59 19-ส.ค.-59 27999 27999 27999 6900
17-ส.ค.-59 21-ส.ค.-59 27999 27999 27999 6900
19-ส.ค.-59 23-ส.ค.-59 27999 27999 27999 6900
21-ส.ค.-59 25-ส.ค.-59 27999 27999 27999 6900
23-ส.ค.-59 27-ส.ค.-59 27999 27999 27999 6900
25-ส.ค.-59 29-ส.ค.-59 27999 27999 27999 6900
27-ส.ค.-59 31-ส.ค.-59 27999 27999 27999 6900
29-ส.ค.-59 2-ก.ย.-59 27999 27999 27999 6900
30-ส.ค.-59 4-ก.ย.-59 27999 27999 27999 6900
2-ก.ย.-59 6-ก.ย.-59 27999 27999 27999 6900
4-ก.ย.-59 8-ก.ย.-59 27999 27999 27999 6900
6-ก.ย.-59 10-ก.ย.-59 27999 27999 27999 6900
8-ก.ย.-59 12-ก.ย.-59 27999 27999 27999 6900
10-ก.ย.-59 14-ก.ย.-59 27999 27999 27999 6900
12-ก.ย.-59 16-ก.ย.-59 27999 27999 27999 6900
14-ก.ย.-59 18-ก.ย.-59 27999 27999 27999 6900
16-ก.ย.-59 20-ก.ย.-59 27999 27999 27999 6900
18-ก.ย.-59 22-ก.ย.-59 27999 27999 27999 6900
20-ก.ย.-59 24-ก.ย.-59 27999 27999 27999 6900
22-ก.ย.-59 26-ก.ย.-59 27999 27999 27999 6900
24-ก.ย.-59 28-ก.ย.-59 27999 27999 27999 6900
26-ก.ย.-59 30-ก.ย.-59 27999 27999 27999 6900
28-ก.ย.-59 2-ต.ค.-59 27999 27999 27999 6900
30-ก.ย.-59 4-ต.ค.-59 27999 27999 27999 6900
2-ต.ค.-59 6-ต.ค.-59 29999 29999 29999 6900
4-ต.ค.-59 8-ต.ค.-59 29999 29999 29999 6900
6-ต.ค.-59 10-ต.ค.-59 30999 30999 30999 6900
8-ต.ค.-59 12-ต.ค.-59 30999 30999 30999 6900
10-ต.ค.-59 14-ต.ค.-59 28999 28999 28999 6900
12-ต.ค.-59 16-ต.ค.-59 30999 30999 30999 6900
14-ต.ค.-59 18-ต.ค.-59 30999 30999 30999 6900
16-ต.ค.-59 20-ต.ค.-59 29999 29999 29999 6900
18-ต.ค.-59 22-ต.ค.-59 29999 29999 29999 6900
20-ต.ค.-59 24-ต.ค.-59 35999 35999 35999 6900
22-ต.ค.-59 26-ต.ค.-59 31999 31999 31999 6900
24-ต.ค.-59 28-ต.ค.-59 29999 29999 29999 6900
26-ต.ค.-59 30-ต.ค.-59 30999 30999 30999 6900
28-ต.ค.-59 1-พ.ย.-59 30999 30999 30999 6900
Posted in Japan.