ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว MIRACLE IN TOKYO 6 วัน 4 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว MIRACLE IN TOKYO 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
  • ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินนกสกู๊ด เครื่องลำใหญ่ 415 ที่นั่ง
  • นำท่านไปช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต
  • นำท่านไปล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ
  • นำท่านขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิชิมไข่ดำ ชมความงามของฟูจิที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก
  • ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ
  • พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น พักออนเซ็น 1 คืน//นาริตะ 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว MIRACLE IN TOKYO 6 วัน 4 คืน

รหัส JP-ZG163

สายการบินนกสกู๊ต

ราคาเริ่มต้นเพียง  39,900 บาท/ท่าน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว MIRACLE IN TOKYO 6 วัน 4 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว MIRACLE IN TOKYO 6 วัน 4 คืน

 วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 : กรุงเทพฯ – นาริตะ – นำท่านเที่ยวชมเมืองเก่าซาวาระ – ช้อปปิ้งอิออน

ทัวร์โตเกียว วันที่ 3 : นาริตะ-นำท่านเที่ยวชมวนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

ทัวร์โตเกียว ราคาถูก วันที่ 4 : นำท่านเข้าเที่ยวชมภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว -วัดอาซากุสะ - ชินจูกุ

เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว วันที่ 5 : นำท่านสู่โตเกียว - ให้ท่านอิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์

เที่ยวโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ วันที่ 6 : นำท่านชมวัดนาริตะซัน – โอไดบะ-กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
05 เม.ษ. 256010 เม.ษ. 256039,90039,90039,9008000
12 เม.ษ. 256017 เม.ษ. 256049,90049,90049,9008000
Posted in Japan.