ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า HARMONY IN OKINAWA 4 วัน 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า HARMONY IN OKINAWA 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า
  • นำท่านบินสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน พีช แอร์ไลน์
  • ออกเดินทาง เยือนเกาะใต้สุดของญี่ปุ่นสัมผัสความงามของทะเลญี่ปุ่น ณ เกาะโอกินาว่า
  • นำท่านแวะชม พิพิธภัณฑ์เหล้าอะวาโมริ ที่ขึ้นชื่อของโอกินาว่า
  • ขอพรสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ ที่เป็นที่เคารพนับถือ
  • ช้อปปิ้งถนนโคคุไซโดริ ถนนช้อปปิ้งชื่อดังที่สุดแสนจะคึกคักตั้งแต่เช้าถึงค่ำ
  • อิสระช้อปปปิ้งจุใจ ที่ห้างอาชิบิน่า เอ้าท์เล็ต ที่ใหญ่ที่สุดของโอกินาว่า

ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า HARMONY IN OKINAWA 4 วัน 2 คืน

รหัส JP-ZG166

peach

ราคาเริ่มต้นเพียง  18,888 บาท/ท่าน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า HARMONY IN OKINAWA 4 วัน 2 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์ฟุกุโอกะ เที่ยวญี่ปุ่น BEAUTIFUL WISTERIA FESTIVAL IN FUKUOKA 5 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) วันที่ 2 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – นำท่านสู่เมืองนาฮ่า – พิพิธภัณฑ์เหล้าอะวาโมริ – ผามันโซะ – ร้านโอกาชิ โกเตน – หมู่บ้านอเมริกัน วิลเลจ – อิออน จัสโก้ – ถนนโคคุไซโดริ – ตลาดมะกิชิ

เที่ยวญี่ปุ่น โอกินาว่า วันที่ 3 : ให้ท่านอิสระเต็มวันตามอัธยาศัย วันที่ 4 : นำท่านเที่ยวชมปราสาทซูริโจ – โอกินาว่าเวิลด์ – ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ – ดิวตี้ฟรี – ห้างอาชิบิน่าเอ้าท์เล็ต กรุงเทพฯ

เที่ยวโอกินาว่า

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
26 มี.ค 256029 มี.ค 25601888819888198886000
27 มี.ค 256030 มี.ค 25601888819888198886000
28 มี.ค 256031 มี.ค 25601888819888198886000
29 มี.ค 256001 เม.ษ. 25601888819888198886000
Posted in Japan.