ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า
  • ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์
  • ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
  • ชมมรดกโลกวัดน้ำใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา
  • ชมศาลโทริอิ ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกันที่ชินไชบาชิ

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน

รหัส JP-ZG161

สายการบินแอร์เอเชียเอกซ์

  ราคาเริ่มเพียง 31,900 บาท/ท่าน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – คันไซ
วันที่ 2 : นำท่านสู่เกียวโต – วัดคิโยมิสึ วัดน้ำใส– ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ หรือปราสาทอง– นาโกย่า – ช้อปปิ้ง อิออน จัสโก้

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า
วันที่ 3 : นำท่านสู่นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บ้านมรดกโลก- ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ –นำท่านสู่เมือง กิฟุ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า
วันที่ 4 : นำท่านสู่ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ

ทัวร์โอซาก้า
วันที่ 5 : สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
22 มี.ค 2560 26 มี.ค 2560 35900 35900 35900 8000
23 มี.ค 2560 27 มี.ค 2560 35900 35900 35900 8000
24 มี.ค 2560 28 มี.ค 2560 35900 35900 35900 8000
25 มี.ค 2560 29 มี.ค 2560 35900 35900 35900 8000
29 มี.ค 2560 02 เม.ษ. 2560 35900 35900 35900 8000
30 มี.ค 2560 03 เม.ษ. 2560 35900 35900 35900 8000
31 มี.ค 2560 04 เม.ษ. 2560 35900 35900 35900 8000
01 เม.ษ. 2560 05 เม.ษ. 2560 33900 33900 33900 8000
02 เม.ษ. 2560 06 เม.ษ. 2560 33900 33900 33900 8000
03 เม.ษ. 2560 07 เม.ษ. 2560 33900 33900 33900 8000
04 เม.ษ. 2560 08 เม.ษ. 2560 33900 33900 33900 8000
05 เม.ษ. 2560 09 เม.ษ. 2560 33900 33900 33900 8000
11 เม.ษ. 2560 15 เม.ษ. 2560 45900 45900 45900 8000
12 เม.ษ. 2560 16 เม.ษ. 2560 45900 45900 45900 8000
13 เม.ษ. 2560 17 เม.ษ. 2560 45900 45900 45900 8000
15 เม.ษ. 2560 19 เม.ษ. 2560 37900 37900 37900 8000
19 เม.ษ. 2560 23 เม.ษ. 2560 31900 31900 31900 8000
20 เม.ษ. 2560 24 เม.ษ. 2560 31900 31900 31900 8000
21 เม.ษ. 2560 25 เม.ษ. 2560 31900 31900 31900 8000
26 เม.ษ. 2560 30 เม.ษ. 2560 31900 31900 31900 8000
27 เม.ษ. 2560 1-พ.ค.-60 33900 33900 33900 8000
28 เม.ษ. 2560 2-พ.ค.-60 33900 33900 33900 8000
29 เม.ษ. 2560 3-พ.ค.-60 33900 33900 33900 8000

Posted in Japan.