ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า HIB PRO โตเกียว 5 วัน 4 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า HIB PRO โตเกียว 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า
  • ออกเดินทางบินตรงสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
  • นำท่านชมวัดคิโยมิสึ อายุเก่าแก่ สิ่งที่น่าอัศจรรย์ คือ สร้างโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย
  • นำท่านเข้าชมภูเขาไฟฟูจิที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมา
  • พาท่านไปล่องเรือทะเลสาบอาชิ กับเรือแฟนตาซีโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น
  • เที่ยวชมหุบเขาโอวาคุดานิชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้
  • โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดำหนึ่งฟองจะสามารถทำให้อายุยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า HIB PRO โตเกียว 5 วัน 4 คืน

รหัส JP-GO154

สายการบินแอร์เอเชียเอกซ์  ราคาเริ่มต้นเพียง 39,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า HIB PRO โตเกียว 5 วัน 4 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า HIB PRO โตเกียว 5 วัน 4 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – สนามบินคันไซ

วันที่ 2 : นำ่ท่านสู่โอซาก้า – เที่ยวเมืองเกียวโต – นำท่านชมวัดคิโยมิสึ – ถนนกาน้ำชา - วัดคินคาคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว
วันที่ 3 : นำท่านสู่เมืองนาโกย่า – ทดลองนั่งชินคันเซน – ทะเลสาบฮามานะ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – แช่น้ำแร่

เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว ราคาถูก
วันที่ 4 : ภูเขาฟูจิชั้น 5 - ชมซากุระ (22 มี.ค.-15 เม.ย.)(ตามสภาพอากาศ) - ทุ่งดอกพิ้งมอส (16 เม.ย – 20 พ.ค.) – ย่านชินจุกุ

เที่ยวญี่ปุ่น โอซาก้า
วันที่ 5 : วัดอาซากุซะ – ช้อปปิ้งอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เที่ยวญี่ปุ่น โอซาก้า ราคาถูก

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
18 มี.ค 2560 22 มี.ค 2560 39900 39900 36900 8900
22 มี.ค 2560 26 มี.ค 2560 42900 42900 39900 8900
23 มี.ค 2560 27 มี.ค 2560 42900 42900 39900 8900
24 มี.ค 2560 28 มี.ค 2560 42900 42900 39900 8900
25 มี.ค 2560 29 มี.ค 2560 42900 42900 39900 8900
28 มี.ค 2560 01 เม.ษ. 2560 42900 42900 39900 8900
29 มี.ค 2560 02 เม.ษ. 2560 42900 42900 39900 8900
30 มี.ค 2560 03 เม.ษ. 2560 42900 42900 39900 8900
31 มี.ค 2560 04 เม.ษ. 2560 42900 42900 39900 8900
05 เม.ษ. 2560 09 เม.ษ. 2560 42900 42900 39900 8900
06 เม.ษ. 2560 09 เม.ษ. 2560 44900 44900 41900 8900
08 เม.ษ. 2560 12 เม.ษ. 2560 44900 44900 41900 8900
11 เม.ษ. 2560 15 เม.ษ. 2560 49900 49900 46900 8900
12 เม.ษ. 2560 16 เม.ษ. 2560 49900 49900 46900 8900
13 เม.ษ. 2560 17 เม.ษ. 2560 49900 49900 46900 8900
14 เม.ษ. 2560 18 เม.ษ. 2560 49900 49900 46900 8900
15 เม.ษ. 2560 19 เม.ษ. 2560 47900 47900 44900 8900
20 เม.ษ. 2560 24 เม.ษ. 2560 42900 42900 39900 8900
22 เม.ษ. 2560 26 เม.ษ. 2560 42900 42900 39900 8900
27 เม.ษ. 2560 1-พ.ค.-60 44900 44900 41900 8900
28 เม.ษ. 2560 2-พ.ค.-60 44900 44900 41900 8900
29 เม.ษ. 2560 3-พ.ค.-60 44900 44900 41900 8900
Posted in Japan.