ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 FRESH OSAKA TAKAYAMA 5 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 FRESH OSAKA TAKAYAMA 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น 2560
  • ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์
  • พา่ท่านไปเที่ยวชมญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ
  • นำท่านไปชมเยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ชมมรดกโลกวัดน้ำใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
  • พาท่านไปช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น
  • พาท่านไปช้อปปิ้งเต็มอิ่มกันที่ชินไชบาชิ พักผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นแบบฉบับญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 FRESH OSAKA TAKAYAMA 5 วัน 3 คืน

รหัส JP-ZG164

สายการบินแอร์เอเชียเอกซ์

  ราคาเพียง 30,900 บาท/ท่าน

ทัวร์ญี่ปุ่น 2560  FRESH OSAKA TAKAYAMA 5 วัน 3 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น 2560 FRESH OSAKA TAKAYAMA 5 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 : นำท่านสู่เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – อิออน จัสโก้

เที่ยวญี่ปุ่น 2560 วันที่ 3 : นำท่านเที่ยวนาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – กิฟุ

เที่ยวนาโกย่า วันที่ 4 : นำท่านเทียวปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินคันไซ

เที่ยวโอซาก้า วันที่ 5 : ออกจากสนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
3-พ.ค.-607-พ.ค.-603390033900339008000
4-พ.ค.-608-พ.ค.-603390033900339008000
5-พ.ค.-609-พ.ค.-603390033900339008000
6-พ.ค.-6010-พ.ค.-603390033900339008000
9-พ.ค.-6013-พ.ค.-603290032900329008000
10-พ.ค.-6014-พ.ค.-603290032900329008000
12-พ.ค.-6016-พ.ค.-603090030900309008000
13-พ.ค.-6017-พ.ค.-603090030900309008000
17-พ.ค.-6021-พ.ค.-603090030900309008000
19-พ.ค.-6023-พ.ค.-603090030900309008000
24-พ.ค.-6028-พ.ค.-603090030900309008000
26-พ.ค.-6030-พ.ค.-603090030900309008000
31-พ.ค.-604-มิ.ย.-603090030900309008000
2-มิ.ย.-606-มิ.ย.-603090030900309008000
7-มิ.ย.-6011-มิ.ย.-603090030900309008000
9-มิ.ย.-6013-มิ.ย.-603090030900309008000
14-มิ.ย.-6018-มิ.ย.-603090030900309008000
16-มิ.ย.-6020-มิ.ย.-603090030900309008000
21-มิ.ย.-6025-มิ.ย.-603090030900309008000
23-มิ.ย.-6027-มิ.ย.-603090030900309008000
28-มิ.ย.-602-ก.ค.-603090030900309008000
30-มิ.ย.-604-ก.ค.-603090030900309008000
Posted in Japan.