ทัวร์ตุรกี ราคาถูก เทียวแกรนด์ตุรกี 8 วัน 5 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ตุรกี ราคาถูก เทียวแกรนด์ตุรกี 8 วัน 6 คืน

ทัวร์ตุรกี ราคาถูก
ทัวร์ตุรกี ราคาถูก เทียวแกรนด์ตุรกี  8 วัน 6 คืน 
  • นำท่านบินตรงสู่มหานครอิสตันบูล โดยสายการบิน MAHAN AIR
  • นำท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส และเข้าชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
  • ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง BELLY DANCE SHOW  ของสาวน้อยชาวตุรกี

ทัวร์ตุรกี ราคาถูก เทียวแกรนด์ตุรกี  8 วัน 6 คืน

สายการบิน MAHAN AIR

29,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว

ทัวร์ตุรกี ราคาถูก เทียวแกรนด์ตุรกี  8 วัน 6 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์ตุรกี ราคาถูก เทียวแกรนด์ตุรกี 8 วัน 5 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน วันที่ 2 : นำท่านสู่มหานครอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส เส้นแบ่งยุโรป– นำท่านสู่ย่าน ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ – พระราชวังโดลมาบาเช่  - ฮิปโปโดรม หรือ สนามแข่งม้าโบราณ-สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ตุรกี ทัวร์ วันที่ 3 : นำท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปึ – ชม อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน - เมืองยาโลว่า เมืองริมทะเลมาร์มาร่าและติดกับทะเลอีเจียน – เมืองอายวาลิค รถโค้ชคันเดิม ทัวร์ตุรกี 8 วัน วันที่ 4 : เมืองอายวาลิค – เข้าชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส - ชมปามุคคาเล่ เที่ยวตุรกี วันที่ 5 : นำท่านชมเมืองปามุคคาเล่ – เมืองคัปปาโดเกีย - โชว์ระบำพื้นเมือง BELLY DANCE SHOW เที่ยวอิสตันบูล ราคาถูก วันที่ 6 : เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดินไคมัคลึ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – บ้านพื้นเมืองมนุษย์ถ้ำ -เมืองอังคาร่า อิสตันบูล ตุรกี วันที่ 7 : กรุงอังคาร่า – กรุงเตหะราน - กรุงเทพมหานคร วันที่ 8 : กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
11-ก.พ.-6018-ก.พ.-602990029900299003500
25-ก.พ.-6004 มี.ค 25602990029900299003500
Posted in Turkey.