ทัวร์ตุรกี 10 วัน 7 คืน UNSEEN TURKEY

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ตุรกี 10 วัน 7 คืน UNSEEN TURKEY

ทัวร์ตุรกี 10 วัน
  • ออกเดินทางสู่ประเทศตุรกี โดยสายการบิน MAHAN AIR
  • นำท่านสู่ ตุรกี ดินแดนแห่งสองทวีป พักโรงแรมถ้ำ ที่ คัปปาโดเกีย
  • นำท่านไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9
  • เที่ยวชมสุเหร่าสีน้ำเงิน ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้ำเงิน เพราะใช้กระเบื้องสีน้ำเงินในการตกแต่งภายใน
  • นำท่านเที่ยวชมนครใต้ดินไคมัคลี ชมม้าไม้เมืองทรอย เข้าชมสวนดอกทิวลิป

ทัวร์ตุรกี 10 วัน 7 คืน UNSEEN TURKEY

รหัส TR-PE025

สายการบิน MAHAN AIR

ราคาเริ่มต้นเพียง  36,900 บาท/ท่าน

ทัวร์ตุรกี 10 วัน 7 คืน UNSEEN TURKEY pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์ตุรกี 10 วัน 7 คืน UNSEEN TURKEY

วันที่ 1 : ออกเดินทางสนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเตหะราน วันที่ 2 : นำท่านสู่กรุงเตหะราน(อิหร่าน) – ตุรกี – กรุงอังคาร่า – อะนีเคเบอร์ - คัปปาโดเกีย - ทะเลสาบเกลือ วันที่ 3 : นำท่านเข้าเที่ยวชมนครใต้ดินไมมัคลึ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – ชมเมืองคัปปาโดเกีย – เยี่ยมชมบ้านชนพื้นเมือง - ช้อปปิ้ง

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล วันที่ 4 : นำท่านสู่เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองปามุคคาเล่

เที่ยวตุรกี อิสตันบูล วันที่ 5 : นำท่านเที่ยวเมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย – บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - อิซเมียร์

ตุรกี ทัวร์ วันที่ 6 : เมืองอิซเมียร์ – เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย - ม้าไม้แห่งกรุงทรอย - สมรภูมิกัลลิโปลี่ วันที่ 7 : ชานัคคาเล่ – กรุงอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ - อีเมอร์ กัน พาร์ค (สวนดอกทิวลิป) –ล่องเรือ - ช่องแคบบอสฟอรัส

ทัวร์ตุรกี 10 วัน วันที่ 8 : ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – โบสถ์เซนต์โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาปึ – พระราชวังโดลมาบาเช่ - ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์

อิสตันบูล ตุรกี วันที่ 9 : กรุงอิสตันบูล – กรุงเตหะราน - กรุงเทพมหานคร วันที่ 10 : กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
29 เม.ษ. 256006 พ.ค. 256033,90033,90033,9005,000
Posted in Turkey.