ทัวร์ตุรกี 39900 เที่ยวตุรกี IN LOVE 7 วัน 5 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ตุรกี 39900 เที่ยวตุรกี IN LOVE 7 วัน 5 คืน

 ทัวร์ตุรกี 39900
  • ออกเดินทางสู่ประเทศตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
  • ออกบินตรงสู่ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
  • เดินทางบินภายใน 2 ครั้ง ไม่เหนื่อย พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 5 คืน
  • เมนูอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร กลางช่องแคบบอสฟอรัส
  • พิเศษ!!! เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ ที่ CAPPADOCIA บริษัทเดียวในเมืองไทย
  • พิเศษ!!! เมนูอาหาร ณ ภัตตาคารกลางน้ำ บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส

ทัวร์ตุรกี 39900 เที่ยวตุรกี IN LOVE 7 วัน 5 คืน

รหัส TR-PE018

สายการบินเตอร์กิจ

  SOLD OUT

ทัวร์ตุรกี 39900 เที่ยวตุรกี IN LOVE 7 วัน 5 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์ตุรกี 39900 เที่ยวตุรกี IN LOVE 7 วัน 5 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางสนามบินสุวรรณภูมิ - นครอิสตันบูล วันที่ 2 : ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – โบสถ์เซนต์โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน - เมืองเดนิซลี่

ตุรกี ทัวร์ วันที่ 3 : ปามุคคาเล่ – คอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า

ทัวร์ตุรกี 8 วัน วันที่ 4 : เมืองคอนย่า – เมืองคัปปาโดเกีย – คาราวานสไลน์ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – ระบำหน้าท้อง

ทัวร์ตุรกี 39900 วันที่ 5 : เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน - กรุงอิสตันบูล

เที่ยวตุรกี วันที่ 6 : ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส– พระราชวังโดลมาบาเช่ –พระราชวังทอปกาปิ – ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต

เที่ยวอิสตันบูล วันที่ 7 : กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
04 มี.ค 256010 มี.ค 25603990039900399006000
06 มี.ค 256012 มี.ค 25603990039900399006000
18 มี.ค 256024 มี.ค 25603990039900399006000
20 มี.ค 256026 มี.ค 25603990039900399006000
Posted in Turkey.