ทัวร์ตุรกี PROMOTION TURKEY 8 วัน 5 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ตุรกี PROMOTION TURKEY 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี 2560
  • ออกเดินทางสู่ประเทศตุรกีโดยสายการบิน mahan air
  • ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตของจักวรรดิ์ออตโตมาน
  • เที่ยวดินแดนแห่ง 2 ทวีป ยุโรปและเอเชีย อารยะธรรมโบราณ และธรรมชาติที่งดงาม
  • ชมสุเหร่าสีน้ำเงินสัญลักษณ์ของอิสตันบูล
  • ชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,400 ปี
  • เยือนเมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้ายสุดมหัศจรรย์ ช้อปปิ้ง ณ แกรนด์บาซ่าร์

ทัวร์ตุรกี  PROMOTION TURKEY 8 วัน 5 คืน

รหัส TR-PE015

Mahan Air (W5)

  ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท/ท่าน

ทัวร์ตุรกี PROMOTION TURKEY 8 วัน 5 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์ตุรกี PROMOTION TURKEY 8 วัน 5 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเตหะราน วันที่ 2 : สนามบินกรุงเตหะราน – ตุรกี – กรุงอังการา เมืองหลวงของประเทศตุรกี– คัพปาโดเกีย ดินแดนที่มีภูมิประเทศน่าอัศจรรย์ - นครใต้ดิน สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 4

ทัวร์ตุรกี 8 วัน วันที่ 3 : นำท่านเดินสู่ พิพิธภัณฑ์เกอเรเม – เมืองคอนย่า เมืองหลวงอาณาจักรเซล– พิพิธภัณฑ์เมฟลานา หรือสำนักลมวน- ปามุคคาเล่ เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่

ตุรกี ทัวร์ วันที่ 4 : นำท่านชมปราสาทปุยฝ้าย – นำท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ชม วิหารอาร์เทมิส – ช้อปปิ้ง ศูนย์ผลิตเสื้อหนัง - เมืองไอวาลิค

ทัวร์ตุรกี 8 วัน วันที่ 5 : ออกเดินทางไปยัง เมืองบูร์ซ่า – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช่ สร้างโดยสุลต่านอับดุล เมอจิท

ทัวร์อิสตันบูล วันที่ 6 : นำท่านไปลงเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังท็อปกาปิ – เที่ยวชม ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน - แกรนด์ บาซาร์ ย่านการค้าชื่อดัง

เที่ยวอิสตันบูล วันที่ 7 : สนามบินอิสตันบูล – สนามบินเตหะราน วันที่ 8 : กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

 

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
29 เม.ษ. 256006 พ.ค. 256033,90033,90033,9005,000
Posted in Turkey.