ทัวร์ทาคายาม่า โอซาก้า ชิราคาวาโกะ SUPER COOL 5 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ทาคายาม่า โอซาก้า ชิราคาวาโกะ SUPER COOL 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ทาคายาม่า โอซาก้า
  • ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการแอร์ เอเชียเอ็กซ์
  • นำท่านเที่ยวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ มรดกโลก พร้อมบรรยากาศสุดประทับใจไม่รู้ลืม
  • นำท่านไปเดินเล่นย่านเมืองเก่าลิตเติ้ลเกียวโต พร้อมชมจวนผู้ว่าอันเก่าแก่ ณ เมืองทาคายาม่า
  • ชมสวนเคนโระคุเอ็น สวนที่ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 สวนสาธารณะที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
  • พาท่านชมผาหินจากการกัดเซาะของธรรมชาติ ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ย่านชินไซบาชิ

ทัวร์ทาคายาม่า โอซาก้า ชิราคาวาโกะ SUPER COOL 5 วัน 3 คืน

รหัส JP-GO140

 สายการบินแอร์เอเชียเอกซ์

   SOLD OUT

ทัวร์ทาคายาม่า โอซาก้า ชิราคาวาโกะ SUPER COOL 5 วัน 3 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์ทาคายาม่า โอซาก้า ชิราคาวาโกะ SUPER COOL 5 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินคันไซ

วันที่ 2 : นำท่านสู่เมืองโอซาก้า – เที่ยวเมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ วัดน้ำใสที่มีอายุเก่าแก่– วัดกินคะคุจิ [วัดเงิน] - นำท่านเที่ยวชม ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ – เมืองนาโงย่า

ทัวร์ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ วันที่ 3 : นำท่านสู่เมืองทาคายาม่า – ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ มรดกโลก ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า [ด้านนอก] – เที่ยวชมถนนสายซันมาจิ ซูจิ – สวนเคนโระคุเอ็น สวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น – พักผ่อนแช่น้ำแร่

ทัวร์หมู่บ้านชิราคาวาโกะ วันที่ 4 : นำท่านสู่เมืองฟุคุอิ – หน้าผาโทจินโบ –นำท่านสู่ เมืองโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินโอซาก้า

ทัวร์ทาคายาม่า ราคาถูก วันที่ 5 : กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

 

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
1-ธ.ค.-595-ธ.ค.-593690036900339007900
2-ธ.ค.-596-ธ.ค.-593690036900339007900
3-ธ.ค.-597-ธ.ค.-593690036900339007900
4-ธ.ค.-598-ธ.ค.-593490034900319007900
5-ธ.ค.-599-ธ.ค.-593490034900319007900
10-ธ.ค.-5914-ธ.ค.-593490034900319007900
14-ธ.ค.-5918-ธ.ค.-593490034900319007900
15-ธ.ค.-5919-ธ.ค.-593490034900319007900
16-ธ.ค.-5920-ธ.ค.-593490034900319007900
17-ธ.ค.-5921-ธ.ค.-593490034900319007900
20-ธ.ค.-5924-ธ.ค.-593990039900369007900
21-ธ.ค.-5925-ธ.ค.-593990039900369007900
22-ธ.ค.-5926-ธ.ค.-593990039900369007900
23-ธ.ค.-5927-ธ.ค.-594590045900429007900
24-ธ.ค.-5928-ธ.ค.-594590045900429007900
25-ธ.ค.-5929-ธ.ค.-594590045900429007900
26-ธ.ค.-5930-ธ.ค.-594590045900429007900
27-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-594590045900429007900
28-ธ.ค.-591-ม.ค.-604990049900469007900
29-ธ.ค.-592-ม.ค.-605190051900489009900
30-ธ.ค.-593-ม.ค.-605190051900489009900
Posted in Japan.