ทัวร์ทาคายาม่า เที่ยวญี่ปุ่น โอซาก้า BEACHWAY 6 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ทาคายาม่า เที่ยวญี่ปุ่น โอซาก้า BEACHWAY 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ทาคายาม่า
  • ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินชั้นนำ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
  • พาท่านเที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ มรดกโลก พร้อมบรรยากาศประทับใจไม่รู้ลืม
  • พาท่านแวะชมสถาปัตยกรรมจวนผู้ว่าอันเก่าแก่ ณ เมืองทาคายาม่า เดินเล่นย่านเมืองเก่าลิตเติ้ลเกียวโต
  • พาท่านเที่ยวชมสวนเคนโระคุเอ็น ชมวัดงินคะคุจิ ชมนาข้าวขั้นบันไดเซนมาอิดะ
  • ให้ท่านเลือกอิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ หรือซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

ทัวร์ทาคายาม่า เที่ยวญี่ปุ่น โอซาก้า BEACHWAY 6 วัน 3 คืน

รหัส JP-GO132 สายการบินแจแปนอร์ไลน์  SOLD OUT

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว

ทัวร์ทาคายาม่า เที่ยวญี่ปุ่น โอซาก้า BEACHWAY 6 วัน 3 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์ทาคายาม่า เที่ยวญี่ปุ่น โอซาก้า BEACHWAY 6 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – สู่เมืองนาโกย่า

วันที่ 2 : ถึงสนามบินนาโกย่า – นำท่านสู่เมืองทาคายาม่า ชมที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – ถนนสายซันมาจิ ซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก – เมืองคานาซาว่า

ทัวร์ทาคายาม่า วันที่ 3 : นำท่านไปสุ่ชายฝั่งโอคุโนโตะ ชมบรรยากาศชายฝั่ง - เที่ยวชมนาข้าวขั้นบันได เซนมาอิดะ – ถนนเลียบชายหาดชิริฮามะนากิสะ  – สวนผลไม้ – สวนเคนโระคุเอ็น– เมือง AWARA ONSEN – พักผ่อนคลายจากการเดินทางโดยการ แช่น้ำแร่

เที่ยวทาคายาม่า วันที่ 4 : เมืองฟุคุอิ – หน้าผาโทจินโบ – เมืองเกียวโต - วัดกินคะคุจิ [วัดเงิน] – เมืองโอซาก้า

ทัวร์โอซาก้า เกียวโต วันที่ 5 : อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ช้อปปิ้งอิออน – สนามบินคันไซ

เที่ยวเกียวโต วันที่ 6 : สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
7-ต.ค.-5912-ต.ค.-594990046900429007900
10-ต.ค.-5915-ต.ค.-594990046900429007900
14-ต.ค.-5919-ต.ค.-594990046900429007900
19-ต.ค.-5924-ต.ค.-595290049900459007900
27-ต.ค.-591-พ.ย.-594990046900469007900

 

Posted in Japan.