ทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ทัวร์นครวัด นครธม

ทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน เที่ยวกัมพูชา ราคาถูก

  • พาท่านสักการะ องค์เจ๊ก องค์จอม ใจกลางเมืองเสียมเรียบ  
  • เที่ยวเสียมเรียบ ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ ที่สุดในภาคพื้นเอเชีย  
  • ปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรหม ชมวิวพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่นครวัด บน เขาพนมบาเค็ง
  • บริการอาหารรสเลิศ ทั้งอาหารไทย และอาหารสากล เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
  • พร้อมชมโชว์อัปสรา วัฒนธรรมพื้นบ้านสุดอลังการ
  • พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย
  • บริการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ไทย – กัมพูชา แบบ VIP
  • พิเศษ….สำหรับลูกค้า แกรนด์ ฮอลิเดย์เท่านั้น !!
  • ลูกค้า 10 ท่านขึ้นไป รถในกัมพูชาปรับเป็นรถบัส 25 ที่นั่ง รถดีแอร์เย็น นั่งสบายไม่แออัด

ทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน เที่ยวกัมพูชา ทัวร์เขมร
ออกเดินทางโดยรถ
รหัส KH-GH003

ราคาเริ่มต้น  6,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว
ทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน
pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน เที่ยวกัมพูชา ทัวร์เขมร ราคาถูก

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพ ฯ – ตลาดโรงเกลือ - เสียมเรียบ - วัดใหม่ - เจ้าเจ็กเจ้าจอม -ล่องเรือ โตนเลสาบ

ทัวร์นครวัด
วันที่ 2 : นำท่านเที่ยวเสียมเรียบ - ชมปราสาทบันทายศรี - เที่ยวนครวัด - นครธม -ชมปราสาทตาพรหม - พนมบาเค็ง

เที่ยวนครวัด นครธม
วันที่ 3 : พาท่านช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ – เที่ยวเสียมเรียบ – ตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพฯ

ออกเดินทางถึงกรุงเทพมหานคร ส่งท่านที่ ปั๊มน้ำมัน ปตท. วิภาวดี (ตรงข้าม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
โดยสวัสดิภาพ พร้อมบริการ ความประทับใจ

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
31 มี.ค 2560 02 เม.ษ. 2560 6900 6900 6400 2500
06 เม.ษ. 2560 08 เม.ษ. 2560 7500 7500 7000 2500
21 เม.ษ. 2560 23 เม.ษ. 2560 7500 7500 7000 2500
28 เม.ษ. 2560 30 เม.ษ. 2560 6900 6900 6400 2500

Posted in Cambodia.