ทัวร์นิวซีแลนด์ 2559 BEAUTIFUL NEW ZEALAND 7 วัน 5 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์นิวซีแลนด์ 2559 BEAUTIFUL NEW ZEALAND 7 วัน 5 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ 2559
  • ออกเดินทางชมความสวยงามของเมืองควีนสทาวน์
  • พาท่านไปเพลิดเพลินกับกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีคที่สูง 730 เมตร
  • พาท่านชมโรงงานผลิตหินสีเขียวที่เมืองโฮกิติกะ
  • ชมความสวยงามของทะเลสาบบนเรือกลไฟโบราณ
  • นำท่านนั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ ชมทศนียภาพอันสวยงาม
  • พาท่านชมเมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ ชมโลมาเฮกเตอร์ในเมืองอะคาวัน
  • ออกเดินทางโดยสายการบิน ควอนตัส

ทัวร์นิวซีแลนด์ 2559 BEAUTIFUL NEW ZEALAND 7 วัน 5 คืน

รหัส NZ - BW004 สายการบินแควนตัส

ราคาเพียง 89,900 บาท/ท่าน

ทัวร์นิวซีแลนด์ 2559 BEAUTIFUL NEW ZEALAND 7 วัน 5 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์นิวซีแลนด์ 2559 BEAUTIFUL NEW ZEALAND 7 วัน 5 คืน

 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ควีนส์ทาวน์ วันที่ 2 : ซิดนีย์ - ควีนส์ทาวน์ เมืองที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติ– นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์พีคชมความงามและเล่นลูจ

เที่ยวนิวซีแลนด์ วันที่ 3 : สนุกตื่นเต้นกับการนั่ง เรือเร็วเจ็ทโบ๊ท - ชมการกระโดดบันจี้ - เรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ - ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม - ช้อปปิ้ง

ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูก วันที่ 4 : ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ ชมธารน้ำแข็ง

นิวซีแลนด์ ทัวร์ วันที่ 5 : โฮกิติกะ ศูนย์การผลิตหินสีเขียวหรือหินหยก – รถไฟทรานซ์อัลไพน์

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ วันที่ 6 : อะคารัว - ล่องเรือชมโลมา – ไคร้สท์เชิร์ช

เที่ยวนิวซีแลนด์ แบบประหยัด วันที่ 7 : ไคร้สท์เชิร์ช – ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
5-ต.ค.-5911-ต.ค.-598990085900759009900
18-ต.ค.-5924-ต.ค.-598990085900759009900
8-พ.ย.-5914-พ.ย.-598990085900759009900
22-พ.ย.-5928-พ.ย.-598990085900759009900
3-ธ.ค.-599-ธ.ค.-599490089900789009900
 
Posted in New Zealand.