ทัวร์บอลติก เที่ยวยุโรป คาบสมุทรบอลติก (ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์) 7 วัน 5 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์บอลติก เที่ยวยุโรป คาบสมุทรบอลติก (ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์) 7 วัน 5 คืน

ทัวร์บอลติก

นำท่านเดินสู่ดินแดนยุโรป คาบสมุทรบอลติก สู่สี่เมืองหลวง สี่ประเทศของยุโรปในแถบคาบสมุทรบอลติก โดยสายการบินฟินน์แอร์  คาบสมุทรบอลติก มรดกโลกอันล้ำค่าทีได้รับการยกย่องจาก องค์การยูเนสโก้ ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ได้ประกาศเอกราชแก่ตน ทั้งที่จริงเป็นชนกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งรกรากในเขตตอนเหนือของทะเลบอลติกมาตั้งแต่แรก ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 3,000 ปี ความมั่งคั่งแห่งวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆอันที่สวยงาม เมืองเฮลซิงกิ (HELSINKI) เมืองวิลนิอุส (VILNIUS) เมืองหลวงแห่งลิทัวเนีย (LITHUANIA) เมืองหลวงแห่งฟินแลนด์ (FINLAND) เมืองริก้า (RIGA) เมืองหลวงแห่งลัตเวีย(LATVIA) และ เมืองทาลินน์ (TALLINN) เมืองหลวงแห่งเอสโตเนีย (ESTONIA) จึงเป็นอีกเส้นทางที่ควรไปเยือนอีกสักครั้ง

ทัวร์บอลติก เที่ยวยุโรป คาบสมุทรบอลติก (ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์) 7 วัน 5 คืน

รหัส EU-GO098

สายการบินฟินแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง  59,900 บาท/ท่าน

ทัวร์บอลติก เที่ยวยุโรป คาบสมุทรบอลติก (ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์) 7 วัน 5 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์บอลติก เที่ยวยุโรป คาบสมุทรบอลติก (ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์) 7 วัน 5 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ (เมืองหลวงแห่งฟินแลนด์) – วิลนิอุส (เมืองหลวงแห่งลิทัวเนีย) วันที่ 2 : นำท่านสู่วิลนิอุส – ทราไค – เคานัส (ลิทัวเนีย)

เที่ยวบอลติก วันที่ 3 : นำท่านสู่เคานัส – ชัวเลย์ (ลิทัวเนีย) – ฟิลส์รันดาเล (ลัตเวีย) – พระราชวังรุนดาเล – ริกา (เมือง หลวงแห่งลัตเวีย)

เที่ยวยุโรป บอลติก วันที่ 4 : นำท่านสู่เมืองเก่าริกา – ซิกุลด้า (ลัตเวีย) – พาร์นู (เอสโตเนีย)

เที่ยวลัตเวีย วันที่ 5 : นำท่านสู่พาร์นู – ทาลลินน์ – เรือเฟอร์รี่ข้ามฝั่งทะเลบอลติค – เฮลซิงกิ

เที่ยวยุโรป บอลติก วันที่ 6 : นำท่านสู่เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ

เที่ยวยุโรป เฮลซิงกิ วันที่ 7 : กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
07 เม.ษ. 256013 เม.ษ. 25606590065900659006900
29 เม.ษ. 25605-พ.ค.-605990059900599006500
1-พ.ค.-607-พ.ค.-605990059900599006500
18-มิ.ย.-6024-มิ.ย.-606590065900659006500
Posted in Europe.