ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ
  • นำท่านไปเยือนเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เดินทางโดยสายการบินการูด้า (GA)
  • นำท่านไปสัมผัสพรั่งพร้อมด้วยเสน่ห์ทางวัฒนธรรม เมืองยอร์กยาการ์ต้า
  • นำท่านแวะชม มหาเจดีย์บุโรพุทโธ มรดกโลก เจดีย์ของพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างจากหินภูเขาไฟ
  • นำท่านแวะชมทัศนียภาพที่งดงามจับตายามอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ วิหารทานาล็อต
  • นำท่านไปช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองจุใจกันที่ ตลาดอุบูด พิเศษสุดๆ!! ฟรี สตาร์บัค ท่านละ 1 แก้ว

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน สายการบินอินโดนีเซีย ราคาเริ่ม 29,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน pdf

รายละเอียด ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า – ยอร์คยาการ์ต้า – วัดพราหมนันท์ – ศูนย์เครื่องเงิน – มาลิโอโบโร่ ทัวร์บาหลี วันที่ 2 : นำท่านไปสักการะ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน – วัดเมนดุท – พระราชวังน้ำสุลต่าน – พระราชวังน้ำ – สนามบิน ยอร์คยาการ์ต้า – บาหลี บาหลี ทัวร์ วันที่ 3 : นำท่านสู่ บาร็อง แดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) – วัดตัมปะก์ซีริง – ตลาดปราบเซียน – อูบุด - จิมบารัน เทียวบาหลี วันที่ 4 : นำท่านไปชม วัดเม็งวี – เบดูกัลป์ – ทะเลสาบบราตัน –วัดอูลันดานู – วิหารตานะห์ ล็อต – คูต้า ทัวร์บาหลี ราคาถูก วันที่ 5 : นำท่านสู่ กฤษณะ เซ็นเตอร์ – สนามบินบาหลี-จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
05 เม.ษ. 256010 เม.ษ. 256039,90039,90039,9008000
12 เม.ษ. 256017 เม.ษ. 256049,90049,90049,9008000
Posted in ฺฺBali.