ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ปักกิ่ง
  • นำท่านออกเดินทางปไปสู่ประเทศจีนโดยสายการบิน AIR CHINA
  • นำท่านท่องไปเที่ยวกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
  • นำท่านแวะชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ฟังเรียนรู้เรื่องเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจีนในยุคราชวงศ์หมิง
  • นำท่านแวะชมความงดงามและความยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กง พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 500 ปี
  • นำท่านแวะชมการแสดงโชว์ที่มีชื่อเสียง  กายกรรมปักกิ่ง พาท่านแวะช้อปปิ้งที่ถนนหวังฟู่จิ่ง  THE PLACE และ ตลาดรัสเซีย

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน 3 คืน

รหัส CN-GO096

สายการบินแอร์ไชน่า (CA)

SOLD OUT

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว 

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน 3 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 2 : นำท่านสู่ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – ชมความอลังการพระราชวังกู้กง – ศูนย์ใบชา – พาท่านชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง เที่ยวปักกิ่ง วันที่ 3 : นำท่านแวะชมผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ – ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ – พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก – THE PACE ทัวร์จีน ปักกิ่ง วันที่ 4 : นำท่านแวะชมศูนย์หยก - นำท่านไปชมกำแพงเมืองจีน ด่านจูหยงกวน – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ่ง - ร้านบัวหิมะ – ถนนหวังฝูจิ่ง กำแพงเมืองจีน วันที่ 5 : นำท่านไปเยี่ยมชมวัดลามะ – ร้านผ้าไหม – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ ทัวร์ปักกิ่ง ราคาถูก 

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
(เต็ม)1-ธ.ค.-595-ธ.ค.-591790017900179004300
(เต็ม)4-ธ.ค.-598-ธ.ค.-591790017900179004300
6-ธ.ค.-5910-ธ.ค.-591790017900179004300
13-ธ.ค.-5917-ธ.ค.-591790017900179004300

 

Posted in China.