ทัวร์ปารีส ราคาถูก ทัวร์ยุโรป PPARIS FREE STYLE 7 วัน 4 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ปารีส ราคาถูก ทัวร์ยุโรป PPARIS FREE STYLE 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ปารีส
  • พาท่านบินไปลัดฟ้าสู่มหานครปารีส โดยสายการบินไทย
  • นำท่านถ่ายรูปกับหอไอเฟลสัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส
  • ชมประตูชัยนโปเลียน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน
  • เข้าชมมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีสมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกที่งามเลิศ
  • ล่องเรือ บาโตมุช ตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส

ทัวร์ปารีส ราคาถูก ทัวร์ยุโรป PPARIS FREE STYLE  7 วัน 4 คืน

รหัส EU-GO81

สายการบินไทยราคาเริ่มต้นเพียง 39,900 บาท

ทัวร์ปารีส ราคาถูก ทัวร์ยุโรป PPARIS FREE STYLE  7 วัน 4 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์ปารีส ราคาถูก ทัวร์ยุโรป PPARIS FREE STYLE 7 วัน 4 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 2 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – มหานครปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส – ล่องเรือ ทัวร์ ฝรั่งเศส ปารีส วันที่ 3 : ให้ท่านอิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส ทัวร์ปารีส ราคาถูก วันที่ 4 : ให้ท่านอิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส ทัวร์ฝรั่งเศส วันที่ 5 : ให้ท่านอิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส ทัวร์ฝรั่งเศส วันที่ 6 : ปารีส -เดินทางกลับ กรุงเทพ วันที่ 7 : กรุงเทพ

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

 

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
28-ม.ค.-603-ก.พ.-603990039900399006000
10-ก.พ.-6016-ก.พ.-603990039900399006000
17-ก.พ.-6023-ก.พ.-603990039900399006000
23 มี.ค 256029 มี.ค 25603990039900399006000
Posted in Europe.