ทัวร์ปูซาน เที่ยวปูซาน BUSAN PLUS + JOY WINTER 4 วัน 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ปูซาน เที่ยวปูซาน BUSAN PLUS + JOY AUTUMN 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ปูซาน
  • พาท่านออกเดินทางไปสู่ประเทศเกาหลี โดยสายการบิน อีสตาร์ เจ็ท 
  • นำพาท่านแวะชมสะพานเดินทะเลหรือ SKY WALKWAY แลนด์มาร์คแห่งใหม่ สักการะขอพรที่่ วัดแฮดอง ยงกุงซา
  • นำท่านไปชมสวนริมทะเล แทจงแด ชมวิวปูซานทาวเวอร์ , ชายหาดแฮอุนแด
  • พาท่านช้อปจุใจที่ ตลาดพื้นเมืองแฮอุนแด ,ร้านเครื่องสำอางค์,ศูนย์สมุนไพร ,ซุปเปอร์มาร์เก็ต ,DUTY FREE ,ดาวทาวน์

ทัวร์ปูซาน เที่ยวปูซาน BUSAN PLUS + JOY WINTER 4 วัน 2 คืน
รหัส KR-TW078

สายการบิน อีสตาร์ เจ็ท SOLD OUT

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว
ทัวร์ปูซาน เที่ยวปูซาน BUSAN PLUS + JOY WINTER 4 วัน 2 คืน
pdf

รายละเอียดการเดินทาง ทัวร์ปูซาน เที่ยวปูซาน BUSAN PLUS + JOY WINTER 4 วัน 2 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางพร้อมกันจากสนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 2 : สนามบินนานาชาติกิมแฮ – สัมผัสประสบการณ์ สะพานเดินทะเล SKY WALKWAY - ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน -ชมปูซานทาวเวอร์–หมู่เกาะออยุคโด –วัดแฮดอง ยงกุงซา - ชอปปิ้ง ลอตเต้ เอ้าท์เล็ต เที่ยวปูซาน

วันที่ 3 : ชมบรรยากาศที่ ชายหาดแฮอุนแด - NURIMARU APEC HOUSE – ร้านน้ำมันสนเข็มแดง - ร้านเครื่องสำอางค์ - ลานสกี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

เที่ยวปูซาน ราคาถูก

วันที่ 4 : เข้าชมศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ศูนย์โสม - DUTY FREE – ดาวทาวน์ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
01 มี.ค 256004 มี.ค 25601290012900129004900
02 มี.ค 256005 มี.ค 25601350013500135004900
03 มี.ค 256006 มี.ค 25601350013500135004900
Posted in Korea.