ทัวร์ปูซาน 2560 WONDERFUL BUSAN 5 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ปูซาน 2560 WONDERFUL BUSAN 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ปูซาน 2560
  • นำท่านบินไปเยือนปูซาน โดยสายการบิน  EASTAR JET  
  • พาท่านไปเพลิดเพลินกับซานโตรินีเกาหลี ที่เต็มไปด้วยตึกสีลูกกวาด “หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน”
  • ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ของเกาหลี ซึ่งสร้างอยู่บนโขดหินริมทะเล มีบรรยากาศร่มรื่น และแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงาม “วัดแฮดง ยงกุงซา”
  • !! ช้อปปิ้งสุดมันส์ ที่ LOTTE DONG BUSAN OUTLET เอาท์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
  • นำท่านไปเที่ยวชมวิวทิวทัศน์หน้าผาริมทะเลบน SKY WALK ซึ่งสร้างพื้นด้วยกระจก เพื่อให้ท่านได้ชมความงามและความใสของน้ำใต้ทะเล

ทัวร์ปูซาน 2560 WONDERFUL BUSAN 5 วัน 3 คืน

รหัส KR-TS084

สายการบิน อีสตาร์ เจ็ท

ราคาเริ่มต้นเพียง  18,900 บาท/ท่าน

ทัวร์ปูซาน 2560 WONDERFUL BUSAN 5 วัน 3 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์ปูซาน 2560 WONDERFUL BUSAN 5 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) วันที่ 2 : นำท่านไปเที่ยวปูซาน (สนามบินกิมแฮ) – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - อุทยานแทจงแด - ORYUKDO SUNRISE PARK - เมืองแทกู

เทียวปูซาน วันที่ 3 : นำท่านเข้าเที่ยวชม OTGOL VILLAGE – วัดดองฮวาซา - COSMETIC OUTLET - สวนสนุก E-WORLD - ช้อปปิ้งถนนทงซองโน วันที่ 4 : นำท่านไปเที่ยวสมุนไพรโสมเกาหลี - วัดแฮดง ยงกุงซา - DUTY FREE – สวนยงดูซาน – หอคอยปูซาน - ตลาดปลาชาลกาชิ

เทียวปูซาน 2560 วันที่ 5 : นำท่านไปเที่ยวชม ฮ็อตเกนามู - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - NURIMARU APEC HOUSE - LOTTE DONG BUSAN- กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
12 เม.ษ. 256016 เม.ษ. 25602890028900289005900
13 เม.ษ. 256017 เม.ษ. 25602890028900289005900
14 เม.ษ. 256018 เม.ษ. 25602590025900259005900
21 เม.ษ. 256025 เม.ษ. 25601890018900189005900
28 เม.ษ. 25602-พ.ค.-602090020900209005900
Posted in Korea.