ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ เที่ยวมัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ เที่ยวมัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์
  • นำท่านเที่ยวชม สะพานไม้สักอูเบ็ง ที่มีชื่อเสียงว่าเป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
  • นำท่านไปร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ล้างหน้าพระมหามัยมุนี พระพุทธรูปที่ชาวพม่าเชื่อว่ามีลมหายใจ
  • นำท่านแวะชม อดีตวังหลวงแห่งราชธานีที่ยิ่งใหญ่ของพม่า พระราชวังมัณฑะเลย์
  • ออกเดินทางด้วยสายการบิน โดยสายการบินเมียนมาร์ แนชั่นแนล แอร์ไลน์ (UB) ออกเดินทาง 10 ท่าน ได้โดยไม่ต้องรอกรุ๊ป (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ เที่ยวพม่า มันดาเลย์ 3 วัน 2 คืน ราคาถูก สายการบินพม่า SOLD OUT

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ เที่ยวพม่า มันดาเลย์ 3 วัน 2 คืน ราคาถูก pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ เที่ยวพม่า มันดาเลย์ 3 วัน 2 คืน ราคาถูก

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – พาท่านเที่ยวย่างกุ้ง – เจดีย์มหามุนี– วิหารชเวนันดอร์ – พาท่านเที่ยวชมพระราชวังมัณฑะเลย์ – MANDALAY HILL ทัวร์มัณฑะเลย์ วันที่ 2 : นำท่านสู่เมืองมัณฑะเลย์ อดีตราชธานีของพม่า – นมัสการขอพรพระมหามุนี– ทะเลสาบต่าวตะหมั่น – สะพานไม้อู่เป่ง – เมืองอมรปุระ – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เที่ยวมัณฑะเลย์ วันที่ 3 : นำท่านเทียวย่างกุ้ง – สิเรียม – เจดีย์เยเลพญา – ย่างกุ้ง – ขอพรพระเทพทันใจชื่อดัง– พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี  – ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต – กรุงเทพฯ พุกาม มัณฑะเลย์  อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )
เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
9-ก.ย.-5911-ก.ย.-591390013900139003500
23-ก.ย.-5925-ก.ย.-591390013900139003500
7-ต.ค.-599-ต.ค.-591390013900139003500
14-ต.ค.-5916-ต.ค.-591390013900139003500
22-ต.ค.-5924-ต.ค.-591490014900149003500
Posted in Myanmar.