ทัวร์พม่า 2559 BLESSING MYANMAR 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า 2559 BLESSING MYANMAR 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า 2559
  • นำท่านไปทัวร์สุขใจอิ่มบุญ นมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
  • สักการะขอพรเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมีองหงสาวดี ( 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
  • พาท่านนมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมีองย่างกุ้ง ( 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
  • ร่วมกันทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย
  • สักการะขอพรพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้ติโย ( 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
  • สักการะขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
  • ช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นที่ตลาดสก๊อต รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนแล้ว (ขึ้นถึงบนยอดเขาไจ้ติโย)
  • อร่อยกับเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง นอนโรงแรมระดับ 5 ดาวที่ย่างกุ้ง
  • ออกเดินทางสู่ประเทศพม่า โดยสายการบินแอร์เอเชีย หรือ นกแอร์

ทัวร์พม่า 2559 BLESSING MYANMAR 3 วัน 2 คืน

รหัส MM-ZG024

สายการบินแอร์เอเชีย ราคาเพียง 12,900 บาท/ท่าน

ทัวร์พม่า 2559 BLESSING MYANMAR 3 วัน 2 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์พม่า 2559 BLESSING MYANMAR 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์– วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง - พาท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์ พระธาตุอินทร์แขวน (นั่งรถถึงยอดเขา) ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน วันที่ 2 : ไจ้ทีโย (พระธาตุอินทร์แขวน)-หงสาวดี-พาท่านไปนมัสการ พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน – เจดีย์ชเวดากอง ทัวร์พม่า ราคาถูก วันที่ 3 : เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ)-พาท่านไปเยือน เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-ย่างกุ้ง-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก-เดินทางกลับกรุงเทพฯ เที่ยวย่างกุ้ง

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
05 เม.ษ. 256011 เม.ษ. 256059,90059,90059,9005,900
09 เม.ษ. 256015 เม.ษ. 256059,90059,900169005,900
Posted in Myanmar.