ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน เที่ยวย่างกุ้ง พระธาตุอินแขวน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน เที่ยวย่างกุ้ง พระธาตุอินแขวน

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน
  • นำท่าน บินตรงไปสู่พม่า ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
  • นำท่านไปนมัสการสักการะ เจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
  • นำท่านสักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี
  • นำท่านร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย
  • นำท่านไปสักการะขอพร พระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต
  • พิเศษ!!! รับฟรีของสมนาคุณ ถุงผ้า หมวก และพัด

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน เที่ยวย่างกุ้ง พระธาตุอินแขวน ราคาถูก

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ SOLD OUT

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน เที่ยวย่างกุ้ง พระธาตุอินแขวน ราคาถูก pdf

รายละเอียดเดินทางทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน เที่ยวย่างกุ้ง พระธาตุอินแขวน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี– เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง - วัดไจ้คะวาย – พระธาตุอินทร์แขวน เที่ยวย่างกุ้ง วันที่ 2 : นำท่านนมัสการพระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – เจดีย์ไจ๊ปุ่น- พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง - เจดีย์ชเวดากอง เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง วันที่ 3 : นำท่านเที่ยวกรุงย่างกุ้ง – เทพกระซิบ- เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) - พระนอนตาหวาน - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ ทัวร์พม่า ราคาถูก  อัตราค่าบริการ  ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )
เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
29-ส.ค.-5931-ส.ค.-591290012900129004000
30-ส.ค.-591-ก.ย.-591290012900129004000
31-ส.ค.-592-ก.ย.-591290012900129004000
1-ก.ย.-593-ก.ย.-591390013900139004000
2-ก.ย.-594-ก.ย.-591390013900139004000
3-ก.ย.-595-ก.ย.-591390013900139004000
4-ก.ย.-596-ก.ย.-591390013900139004000
5-ก.ย.-597-ก.ย.-591290012900129004000
6-ก.ย.-598-ก.ย.-591290012900129004000
7-ก.ย.-599-ก.ย.-591290012900129004000
8-ก.ย.-5910-ก.ย.-591390013900139004000
9-ก.ย.-5911-ก.ย.-591390013900139004000
10-ก.ย.-5912-ก.ย.-591390013900139004000
11-ก.ย.-5913-ก.ย.-591390013900139004000
12-ก.ย.-5914-ก.ย.-591290012900129004000
13-ก.ย.-5915-ก.ย.-591290012900129004000
14-ก.ย.-5916-ก.ย.-591290012900129004000
15-ก.ย.-5917-ก.ย.-591390013900139004000
16-ก.ย.-5918-ก.ย.-591390013900139004000
17-ก.ย.-5919-ก.ย.-591390013900139004000
18-ก.ย.-5920-ก.ย.-591390013900139004000
19-ก.ย.-5921-ก.ย.-591290012900129004000
20-ก.ย.-5922-ก.ย.-591290012900129004000
21-ก.ย.-5923-ก.ย.-591290012900129004000
22-ก.ย.-5924-ก.ย.-591390013900139004000
23-ก.ย.-5925-ก.ย.-591390013900139004000
24-ก.ย.-5926-ก.ย.-591390013900139004000
25-ก.ย.-5927-ก.ย.-591390013900139004000
26-ก.ย.-5928-ก.ย.-591290012900129004000
27-ก.ย.-5929-ก.ย.-591290012900129004000
28-ก.ย.-5930-ก.ย.-591290012900129004000
29-ก.ย.-591-ก.ย.-591390013900139004000
30-ก.ย.-592-ต.ค.-591390013900139004000
Posted in Myanmar.