ทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืน THE GREATEST มัณฑะเลย์

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืน THE GREATEST มัณฑะเลย์

ทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืน
  • ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์-เมืองพุกาม โดยสายการบิน เมียนมาร์แอร์เวย์
  • ชมความงามวิจิตรของอาคารไม้สักทอง ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
  • ชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าพม่าที่ MANDALAY HILLS
  • ชมวัดอานันดา มหาวิหารขนาดใหญ่ “เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม”
  • สักการะขอพร เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
  • ร่วมกันทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)

ทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืน THE GREATEST มัณฑะเลย์

รหัส MM-ZG026

สายการบินเมียนม่าร์แอร์เวย์

   ราคาเพียง 15,900 บาท/ท่าน

ทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืน THE GREATEST มัณฑะเลย์ pdf  

รายละเอียดการเดินทางเที่ยวพม่า 3 วัน 2 คืน ทัวร์พม่า หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - นำท่านสู่มัณฑะเลย์ – วิหารชเวนันดอร์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ วันที่ 2 : มัณฑะเลย์ – สะพานไม้อูเบง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก – นำท่านสู่พุกาม - ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ชเวสันดอร์ ทัวร์มัณฑะเลย์ วันที่ 3 : นำท่านสู่เที่ยวเมืองพุกาม – ตลาดยองอู – วัดอนันดา – วิหารธรรมยันจี – เจดีย์ชเวสิกอง - มัณฑะเลย์ เที่ยวมัณฑะเลย์ วันที่ 4 : มัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - เดินทางกลับกรุงเทพฯ พุกาม มัณฑะเลย์

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

 

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
01 มี.ค 256004 มี.ค 25601590015900159004000
22 มี.ค 256025 มี.ค 25601590015900159004000

 

Posted in Myanmar.