ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน ทัวร์มัณฑเลย์ เที่ยวย่างกุ้ง ไปกับ Grand Holiday

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ไปกับบริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด ยินดีให้บริการโปรแกรม ทัวร์พม่า ราคาถูก เที่ยวพม่า  ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน เที่ยวย่างกุ้ง ทัวร์มัณฑะเลย์  เที่ยวมัณฑะเลย์  นำท่านบินไปสู่ สถานที่ท่องเที่ยวพม่า  เช่น มหาเจดีย์ชเวดากอง หงสาวดี  พระราชวังบุเรงนอง วัดมหาเจดีย์ผู้ชนะสิบทิศ เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) เทพกระซิบ  พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนตาหวาน เป็นต้น

บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ มีความพร้อมให้บริการ ให้คำปรึกษา ทัวร์พม่า ราคาถูก เที่ยวพม่า  ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน เที่ยวย่างกุ้ง ทัวร์มัณฑะเลย์  เที่ยวมัณฑะเลย์  ท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์พม่า ราคาถูก  ได้จากด้านล่าง  นอกจากนี้เรายินดีให้คำปรึกษา เที่ยวพม่า เทียวย่างกุ้ง เที่ยวมัณฑะเลย์  รวมทั้งการจัดกรุ๊ปทัวร์พม่า  ตามความประสงค์ของท่าน

ทัวร์พม่า THE GREATEST มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน

 • ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์-เมืองพุกาม โดยสายการบิน เมียนมาร์แอร์เวย์
 • ชมความงามวิจิตรของอาคารไม้สักทอง ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
 • ชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าพม่าที่ MANDALAY HILLS
 • ชมวัดอานันดา มหาวิหารขนาดใหญ่ “เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม”
 • สักการะขอพร เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
 • ร่วมกันทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)

ราคาเริ่มต้นเพียง : 15,900 บาท

ทัวร์พม่า หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

 • ออกเดินทางบินตรงสู่พม่า โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์
 • นมัสการขอพร เจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง
 • สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
 • พาท่านร่วมทำบุญสร้างกุศลใส่บาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย
 • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต
 • พักผ่อนโรงแรมเรือระดับ 5 ดาว พร้อม! เมนูอาหารอร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง
 • พร้อมบริการมีรถนำท่านขึ้นถึงพระธาตุอินทร์แขวน
 • พิเศษ! รับฟรีของสมนาคุณ หมวก พัดและถุงผ้า

ราคาเริ่มต้นเพียง : 14,900 บาท

ทัวร์พม่า 2559 BLESSING MYANMAR 3 วัน 2 คืน

 • นำท่านไปทัวร์สุขใจอิ่มบุญ นมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
 • สักการะขอพรเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมีองหงสาวดี ( 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
 • พาท่านนมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมีองย่างกุ้ง ( 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
 • ร่วมกันทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย
 • สักการะขอพรพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้ติโย ( 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
 • สักการะขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
 • ช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นที่ตลาดสก๊อต รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนแล้ว (ขึ้นถึงบนยอดเขาไจ้ติโย)
 • อร่อยกับเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง นอนโรงแรมระดับ 5 ดาวที่ย่างกุ้ง
 • ออกเดินทางสู่ประเทศพม่า โดยสายการบินแอร์เอเชีย หรือ นกแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง : 12,900 บาท

ทัวร์มัณฑะเลย์ ราคาถูก เที่ยวพม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน

นำท่านไปชม วิวพระอาทิตย์อัสดงที่ยอเขามัณฑะเลย์ เดินทางโดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ นำท่านไปเยือน สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก นำท่านแวะชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ (GOLDEN PALACE MONASTRY) นำท่านร่วมพิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) นำท่านไปเยือนเมืองพุกาม (BAGAN) ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ นำท่านสักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า)

ราคาเริ่มต้นเพียง : 17,900 บาท

ทัวร์พม่า ราคาถูก เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน

ออกเดินทางด้วยสายการบิน เมียนม่าร์ แอร์เวย์ ครบ 10 ท่าน ออกเดินทางได้โดยไม่ต้องรอกรุ๊ป (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) พักโรงแรมย่านใจกลางเมืองย่างกุ้ง นำท่านสักการะ 3 ใน 5 มหาสถานศักดิ์สิทธิ์ ของประเทศพม่า ได้แก่ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง นำท่านไปสักการะเจดีย์ชเวมอร์ดอร์(พระธาตุมุเตา) และพระธาตุอินทร์แขวน

ราคาเริ่มต้นเพียง : SOLD OUT

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินแขวน ราคาถูก

นำท่าน บินตรงไปสู่พม่า ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ นำท่านไปนมัสการสักการะ เจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ นำท่านสักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี นำท่านร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย นำท่านไปสักการะขอพร พระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต พิเศษ!!! รับฟรีของสมนาคุณ ถุงผ้า หมวก และพัด

ราคาเริ่มต้นเพียง : SOLD OUT

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ เที่ยวพม่า มันดาเลย์ 3 วัน 2 คืน ราคาถูก

นำท่านเที่ยวชม สะพานไม้สักอูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก นำท่านไปร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างหน้าพระมหามัยมุนี พระพุทธรูปที่เชื่อว่ามีลมหายใจ นำท่านแวะชม อดีตวังหลวงแห่งราชธานีที่ยิ่งใหญ่ของพม่า พระราชวังมัณฑะเลย์ ออกเดินทางด้วยสายการบิน โดยสายการบินเมียนมาร์ แนชั่นแนล แอร์ไลน์ (UB) ออกเดินทาง 10 ท่าน ได้โดยไม่ต้องรอกรุ๊ป (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

ราคาเริ่มต้นเพียง : SOLD OUT