ทัวร์มัณฑะเลย์ เที่ยวมัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์มัณฑะเลย์ เที่ยวมัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์มัณฑะเลย์
  • นำท่านไปชม วิวพระอาทิตย์อัสดงที่ยอเขามัณฑะเลย์ เดินทางโดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์
  • นำท่านไปเยือน สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ได้รับการยอมรับว่ายาวที่สุดในโลก
  • นำท่านแวะชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ (GOLDEN PALACE MONASTRY)
  • นำท่านร่วมพิธีล้างหน้าอันศักดิ์สิทธิ์ พระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
  • นำท่านไปเยือนเมืองพุกาม (BAGAN) ดินแดนแห่งศรัทธา เจดีย์หมื่นองค์
  • นำท่านสักการะขอพร มหาเจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า)

ทัวร์มัณฑะเลย์ เที่ยวมัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว

ทัวร์มัณฑะเลย์ เที่ยวมัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์มัณฑะเลย์ เที่ยวมัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ –มัณฑะเลย์ – พาท่านชมพระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ ศิลปะอันงดงามที่แกะสลักบนไม้สัก– วัดกุโสดอ – พาท่านเที่ยวชมพระราชวังมัณฑะเลย์ – ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ เที่ยวมัณฑะเลย์ วันที่ 2 : นำท่านสู่ มัณฑะเลย์ – สะพานไม้สักอูเบง สะพานไม้สักยาวที่สุดในโลก– พุกาม –ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ในมุม 360 องศาที่เจดีย์ชเวสันดอว์ พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ วันที่ 3 : นำท่านสู่ พุกาม – ตลาดยองอู –วัดอนันดา – วิหารธรรมยังยี – เจดีย์ชเวสิกอง – มัณฑะเลย์ พุกาม มัณฑะเลย์ วันที่ 4 : มัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีล้างหน้าอันศักดิ์สิทธิ์ พระพักตร์พระมหามัยมุณี – เดินทางกลับกรุงเทพฯ  

อัตราค่าบริการ  ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
8-ก.ย.-5911-ก.ย.-591790017900179004000
22-ก.ย.-5925-ก.ย.-591790017900179004000
7-ต.ค.-5910-ต.ค.-591790017900179004000
13-ต.ค.-5916-ต.ค.-591790017900179004000
14-ต.ค.-5917-ต.ค.-591790017900179004000
27-ต.ค.-5930-ต.ค.-591790017900179004000
28-ต.ค.-5931-ต.ค.-591790017900179004000
3-พ.ย.-596-พ.ย.-591790017900179004000
10-พ.ย.-5913-พ.ย.-591790017900179004000
17-พ.ย.-5920-พ.ย.-591790017900179004000
24-พ.ย.-5927-พ.ย.-591790017900179004000
2-ธ.ค.-595-ธ.ค.-591990019900199004000
9-ธ.ค.-5912-ธ.ค.-591990019900199004000
22-ธ.ค.-5925-ธ.ค.-591790017900179004000
30-ธ.ค.-592-ม.ค.-602190021900219004000
31-ธ.ค.-593-ม.ค.-602190021900219004000
Posted in Myanmar.