ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ราคาถูก 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ราคาถูก 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า
  • ออกเดินทางสู่มาเก๊าโดยสายการบินแอร์เอเชีย
  • สุดคุ้ม!!! เที่ยว 2 เมือง ชมมรดกโลก
  • ชมบรรยากาศเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่
  • ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
  • พร้อมชมโชว์อลังการประกอบแสง สี เสียง ที่พระราชวังหยวนหมิงหยวน
  • ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ เดอะเวเนเชียน
  • ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย สินค้าราคาถูก..!!!!

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ราคาถูก 3 วัน 2 คืน

รหัส CN-GO110

สายการบินแอร์เอเชีย

  SOLD OUT

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ราคาถูก 3 วัน 2 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์มาเก๊า จูไห่ ราคาถูก 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล –ชมซากประตู โบสถ์เซ็นต์ปอล – เวเนเชี่ยน โรงแรมสุดหรูอลังการ- จูไห่

เที่ยวมาเก๊า
วันที่ 2 : นำท่านเดินสู่ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ) – ชมสินค้าพื้นเมือง เมืองจูไห่– สาวงามหวีหนี่ – วัดผู่โถว – ถนนคู่รัก - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย เสมือนเดินอยู่ใน LOWU CENTRE– นำท่านสู่พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์

เที่ยวมาเก๊า จูไห่
วันที่ 3 : จูไห่ – มาเก๊า - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
1-ธ.ค.-59 3-ธ.ค.-59 7900 7900 7900 3000
10-ธ.ค.-59 12-ธ.ค.-59 10900 10900 10900 4000
15-ธ.ค.-59 17-ธ.ค.-59 7900 7900 7900 3000
16-ธ.ค.-59 18-ธ.ค.-59 7900 7900 7900 3000
17-ธ.ค.-59 19-ธ.ค.-59 7900 7900 7900 3000
18-ธ.ค.-59 20-ธ.ค.-59 7900 7900 7900 3000
22-ธ.ค.-59 24-ธ.ค.-59 7900 7900 7900 3000
23-ธ.ค.-59 25-ธ.ค.-59 7900 7900 7900 3000
25-ธ.ค.-59 27-ธ.ค.-59 9900 9900 9900 4000

Posted in China.