ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เที่ยวมาเก๊า โปรชิวชิว 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์มาเก๊า จูไห่ โปรชิวชิว 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเก๊า จูไห่
  • นำท่านแวะชม การแสงอลังการโชว์หยวนหมิง ถ่ายรูปคู่กับ สัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล”
  • พาท่านไปขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดผู่ถ่อช้อปปิ้งที่ ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย
  • นำท่านกราบนมัสการวัดดอกบัวขาวนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี หรือ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ วัดไป๋หลิน
  • ชม วิหารเซนต์พอลสัมผัสบรรยากาศของ THE VENETIAN ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย
  • ออกเดินทางสู่มาเก๊าโดยสายการบิน แอร์เอเชีย

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ โปรชิวชิว 3 วัน 2 คืน

CN-PH091

สายการบินแอร์เอเชีย ราคาเริ่ม 6,999 บาท/ท่าน

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ โปรชิวชิว 3 วัน 2 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์มาเก๊า จูไห่ โปรชิวชิว 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง – มาเก๊า– จูไห่- เข้าชมสวนหยวนหมิง + พบการแสดงชื่อดังจากโชว์หยวนหมิง ทัวร์มาเก๊า 3 วัน 2 คืน วันที่ 2 : นำท่านสู่จูไห่ - พาท่านไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่” -วัดผู่ถ่อ -บัวหิมะ - วัดไป๋หลิน – ชมหยก – ร้านผ้าไหม เที่ยวมาเก๊า 3 วัน 2 คืน วันที่ 3 : พาท่านไปช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย – มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล -THE VENETIAN – สนามบินดอนเมือง ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )
เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
04 มี.ค 256006 มี.ค 25607777777777772500
05 มี.ค 256007 มี.ค 25606999699969992500
11 มี.ค 256013 มี.ค 25607777777777772500
12 มี.ค 256014 มี.ค 25606999699969992500
17 มี.ค 256019 มี.ค 25607777777777772500
18 มี.ค 256020 มี.ค 25607777777777772500
19 มี.ค 256021 มี.ค 25606999699969992500
24 มี.ค 256026 มี.ค 25607777777777772500
25 มี.ค 256027 มี.ค 25607777777777772500
26 มี.ค 256028 มี.ค 25606999699969992500
31 มี.ค 256002 เม.ษ. 25607777777777772500
02 เม.ษ. 256004 เม.ษ. 25607777777777772500
21 เม.ษ. 256023 เม.ษ. 25607777777777772500
22 เม.ษ. 256024 เม.ษ. 25607777777777772500
23 เม.ษ. 256025 เม.ษ. 25607777777777772500

 

Posted in China.