ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเก๊า 3 วัน 2 คืน
  • ออกเดินทางบินตรงสู่มาเก๊าโดยสายการบินแอร์เอเชีย
  • สัมผัส เวเนเชี่ยน ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย
  • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี
  • ถ่ายรูปคู่กับ สัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล”
  • ชม อลังการโชว์หยวนหมิง พร้อมมื้อพิเศษ... เป๋าฮื้อ ซีฟู้ด ณ เมืองจูไห่

ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จู่ไห่  3 วัน 2 คืน

รหัส CH-PH102
Air Asia (FD)ราคา 7,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว
ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จู่ไห่  3 วัน 2 คืน

pdf

 

รายละเอียดการเดินทางทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – มาเก๊า – ชมรูปเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เวเนเชี่ยน โรงแรมสุดหรู - จูไห่

เที่ยวมาเก๊า จูไห่
วันที่ 2 : นำท่านสู่ จู่ไห่ – ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ – วัดผู่โถว – ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย - ชมพระราชวังหยวนหมิงหยวน+พร้อมการแสดงโชว์

เที่ยวมาเก๊า ราคาถูก
วันที่ 3 : นำท่านสู่จูไห่-มาเก๊า-กรุงเทพฯ 

อัตราค่าบริการ  ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
02 มี.ค 2560 04 มี.ค 2560 7900 7900 7900 4000
03 มี.ค 2560 05 มี.ค 2560 7900 7900 7900 4000
04 มี.ค 2560 06 มี.ค 2560 7900 7900 7900 4000
05 มี.ค 2560 07 มี.ค 2560 7900 7900 7900 4000
09 มี.ค 2560 11 มี.ค 2560 7900 7900 7900 4000
10 มี.ค 2560 12 มี.ค 2560 7900 7900 7900 4000
11 มี.ค 2560 13 มี.ค 2560 7900 7900 7900 4000
12 มี.ค 2560 14 มี.ค 2560 7900 7900 7900 4000
16 มี.ค 2560 18 มี.ค 2560 7900 7900 7900 4000
17 มี.ค 2560 19 มี.ค 2560 7900 7900 7900 4000
18 มี.ค 2560 20 มี.ค 2560 7900 7900 7900 4000
19 มี.ค 2560 21 มี.ค 2560 7900 7900 7900 4000
23 มี.ค 2560 25 มี.ค 2560 7900 7900 7900 4000
24 มี.ค 2560 26 มี.ค 2560 7900 7900 7900 4000
25 มี.ค 2560 27 มี.ค 2560 7900 7900 7900 4000
26 มี.ค 2560 28 มี.ค 2560 7900 7900 7900 4000
30 มี.ค 2560 01 เม.ษ. 2560 7900 7900 7900 4000
31 มี.ค 2560 02 เม.ษ. 2560 7900 7900 7900 4000

Posted in China.