ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7 วัน 5 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม
  • พาท่านไปบินตรงสู่นครอัมเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสายการบิน เอวาแอร์
  • นำท่านไปพบกัยมหัศจรรย์ความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารโคโลญ ล่องเรือ RHINE CRUISE
  • ชมบรรยากาศของสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์อันสุดโรแมนติค เข้าชมปราสาท อันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก
  • พาท่านแวะชมทักทายน้องเล็กของประเทศในกลุ่มเบเนลักซ์ที่ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) กลางหุบเขาอันสวยงาม
  • นำท่านไปเยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (GRAND PLACE) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป
  • พร้อมทั้งล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) ดินแดนแห่งเสรีภาพ

ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7 วัน 5 คืน

รหัส EU-GO089

สายการบินอีวีเอแอร์

  ราคาเพียง 55,900 บาท/ท่าน

ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7 วัน 5 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7 วัน 5 คืน

 

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินสคิปโพล อัมสเตอดัม
วันที่ 2 : นำท่านสู่นครอัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - OUTLET - โคโลญ - มหาวิหารโคโลญ

เที่ยวเนเธอแลนด์
วันที่ 3 : นำท่านสู่โคโลญ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ –ผ่านชมผาหินโลเรอไลย์- แฟรงก์เฟิร์ต- จัตุรัสโรเมอร์- ย่านถนน ZEIL

เที่ยวเยอรมัน
วันที่ 4 : นำท่านสู่แฟรงก์เฟิร์ต –ไฮเดลเบิร์ก-ปราสาทไฮเดลเบิร์ก -เที่ยวชมเมืองลักเซมเบิร์ก

เที่่ยวลักซัมเบิร์ก
วันที่ 5 : นำท่านเที่ยวลักเซมเบิร์ก -บรัสเซลส์ - อะตอมเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาซ

เที่ยวบรัสเชล
วันที่ 6 : นำท่านสู่บรัสเซลส์ - อัมสเตอร์ดัม - เทศกาลดอกไม้ - DAM SQUARE- ล่องเรือหลังคากระจก

เที่ยวอัมเตอร์ดัม
วันที่ 7 : กรุงเทพฯสนามบินสุววรณภุมิ

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
23 มี.ค 2560 29 มี.ค 2560 55900 55900 55900 7500
06 เม.ษ. 2560 12 เม.ษ. 2560 59900 59900 59900 7500
20 เม.ษ. 2560 26 เม.ษ. 2560 59900 59900 59900 7500
27 เม.ษ. 2560 3-พ.ค.-60 59900 59900 59900 7500
4-พ.ค.-60 10-พ.ค.-60 59900 59900 59900 7500
8-มิ.ย.-60 14-มิ.ย.-60 55900 55900 55900 7500
22-มิ.ย.-60 28-มิ.ย.-60 55900 55900 55900 7500

Posted in Europe.