ทัวร์ย่างกุ้ง เที่ยวย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ย่างกุ้ง เที่ยวย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ย่างกุ้ง
  • ออกเดินทางด้วยสายการบิน เมียนม่าร์ แอร์เวย์
  • ครบ 10 ท่าน ออกเดินทางได้โดยไม่ต้องรอกรุ๊ป (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) พร้อมพักโรงแรมย่านใจกลางเมืองย่างกุ้ง
  • นำท่านสักการะขอพร 3 ใน 5 มหาสถานศักดิ์สิทธิ์ ของประเทศพม่า ได้แก่ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  • นำท่านไปนมัสการสักการะขอพรเจดีย์ชเวมอร์ดอร์(พระธาตุมุเตา) และพระธาตุอินทร์แขวน
  • นำท่านไปสักการะเจดีย์โปว์ตาทาวน์  พร้อมขอพรศักดิ์สิทธิ์กับ เทพทันใจ ทีเชื่อว่าจะได้ผลประสบความสำเร็จได้ตามต้องการ
  • สุดยอด เมนูพิเศษ กับเมนูกุ้งแม่น้ำหงสา เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร !!

ทัวร์ย่างกุ้ง เที่ยวย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน

สายการบินเมียนม่าร์แอร์เวย์SOLD OUT

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว

ทัวร์ย่างกุ้ง เที่ยวย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์ย่างกุ้ง เที่ยวย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง - พาท่านเที่ยวหงสาวดี –วัดไจ๊คะวาย – นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระธาตุอินทร์แขวน เที่ยวย่างกุ้ง วันที่ 2 : นำท่านสู่หงสาวดี – พาท่านเที่ยวพระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง – เจดีย์ไจ๊ปุ่น - เจดีย์ชเวดากอง เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง วันที่ 3 : นำท่านไปสักการะเจดีย์โปตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – พระพุทธไสยยาสน์เจาทัตจี – วัดพระหินอ่อน - ช็อปปิ้งตลาดสก็อต กรุงเทพฯ

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
27-ส.ค.-5929-ส.ค.-591390013900139003500
3-ก.ย.-595-ก.ย.-591390013900139003500
17-ก.ย.-5919-ก.ย.-591390013900139003500
24-ก.ย.-5926-ก.ย.-591390013900139003500
30-ก.ย.-592-ต.ค.-591390013900139003500
14-ต.ค.-5916-ต.ค.-591390013900139003500
22-ต.ค.-5924-ต.ค.-591490014900149003500
28-ต.ค.-5930-ต.ค.-591390013900139003500
4-พ.ย.-596-พ.ย.-591390013900139003500
18-พ.ย.-5920-พ.ย.-591390013900139003500
25-พ.ย.-5927-พ.ย.-591390013900139003500
3-ธ.ค.-595-ธ.ค.-591490014900149003500
23-ธ.ค.-5925-ธ.ค.-591490014900149003500
Posted in Myanmar.