ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก เที่ยวรัสเซีย มอสโคว์ GOOD MOMENT IN RUSSIA 6 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์รัสเซีย ราคาถูก เที่ยวรัสเซีย มอสโคว์ GOOD MOMENT IN RUSSIA 6 วัน 3 คืน

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก
  • เชิญท่านมาท่องเที่ยวแดนหมีขาว ดินแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยุโรปและเอเชียไว้ด้วยกัน ออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวศิลปะรัสเซีย
  • นำท่านไปเที่ยวชมเมืองมอสโคว์ ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล  หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน
  • นำท่านไปชม ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก
  • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET  ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  ที่เมืองซาร์กอร์ส พลาดไม่ได้ ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก เที่ยวมอสโคว์ 6 วัน 3 คืน สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ ราคาเริ่มต้นเพียง 35,000 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก เที่ยวมอสโคว์ 6 วัน 3 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์รัสเซีย ราคาถูก เที่ยวรัสเซีย มอสโคว์ 6 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์ วันที่ 2 : สิงคโปร์ – นำท่านสู่มอสโคว์ (รัสเซีย) – ชม พระราชวังเครมลิน – ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย – จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล ใจกลางเมืองรัสเซีย  – สุสานเลนิน - ห้างกุม

ทัวร์รัสเซียราคาถูก วันที่ 3 : มอสโคว์ – ซากอร์ส โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ – IZMAILOVO MARKET ตลาดใหญ่ที่สุด– ตื่นเต้น ชมการแสดงละครสัตว์

เทียวมอสโคว์ วันที่ 4 : มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ มหาวิหารโดมทองคำใหญ่ที่สุด– สถานีรถไฟใต้ดิน – สแปร์โร่ว์ฮิลล์

เที่ยวรัสเซีย ราคาถูก วันที่ 5 : มอสโคว์ – สนามบินมอสโคว์ – สิงคโปร์ 

เที่ยวมอสโคว์ ราคาถูก

อัตราค่าบริการ  ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
12-ก.พ.-6017-ก.พ.-603590035900349006000
19-ก.พ.-6024-ก.พ.-603590035900349006000
12 มี.ค 256017 มี.ค 25603590035900349006000
26 มี.ค 256031 มี.ค 25603590035900349006000
09 เม.ษ. 256014 เม.ษ. 25603790037900369006000
23 เม.ษ. 256028 เม.ษ. 25603590035900349006000
30 เม.ษ. 25605-พ.ค.-603790037900369006000
Posted in Russia.