ทัวร์ลาว เที่ยวลาว

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว ราคาถูก ไปเที่ยวลาว กับ แกรนด์ฮอลิเดย์

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว ราคาถูก  กับบริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด ยินดีให้บริการ ทัวร์ลาว เที่ยวลาว ราคาถูก  เที่ยวลาวเหนือ เที่ยวลาวหลวงพระบาง เที่ยวลาวเวียงจันทร์ เที่ยวลาววังเวียง  สถานที่ท่องเที่ยวของลาวที่เป็นรู้จัก เช่น เมืองวังเวียง เวียงจันทน์  ถ้ำน้ำ วัดสีสะเกด พระธาตุหลวง ในปัจจุบันประเทศลาว  ยังคงได้รับความนิยมจากหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างต่อเนื่องของทุกปี

บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ มีความพร้อมให้บริการ ทัวร์ลาว ให้คำปรึกษา เที่ยวลาว โปรแกรมทัวร์ลาว ท่านสามารถเลือกโปรแกรมทัวร์ลาว ได้จากด้านล่าง  นอกจากนี้เรายินดีให้คำปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ลาว ตามความประสงค์ของท่าน

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน

 • ออกเดินทางสู่ประเทศลาวโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
 • พาท่านชมหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้าและ เที่ยวชมตลาดเช้า
 • เมืองหลวงพระบางชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่พระธาตุพูสีช้อปปิ้ง เที่ยวชมตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน
 • สัมผัสศิลปะพื้นบ้านชาวลาวชมความงามน้ำตกหินปูน น้ำตกตาดกวางสี
 • นำท่านเที่ยวชมวัดเชียงทอง อัญมณี แห่งสถาปัตยกรรมลาว

ราคาเริ่มต้นเพียง : 10,900 บาท

ทัวร์วังเวียง เที่ยววังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

 • นำท่านชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง
 • พาท่านนมัสการวัดพระธาตุหลวง ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว”
 • พาท่านเที่ยวชมน้ำตกหินปูน น้ำตกตาดกวางสี
 • นำท่านแวะชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่พระธาตุพูสี
 • พาท่านไปช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ ,เครื่องเงิน ท้องถิ่น
 • ร่วมกันตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้า
 • ราคาเริ่มต้นเพียง : 14,900 บาท

  ทัวร์หลวงพระบาง เที่ยวหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

 • ออกเดินทางสู่ประเทศลาว โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
 • ชมหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง
 • ชมพระธาตุพูสี พร้อมวิวพระอาทิตย์ตกดิน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน ศิลปะพื้นบ้านชาวลาว
 • น้ำตกตาดกวางสี ชมความงามน้ำตกหินปูน ชมวัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว
 • ราคาเริ่มต้นเพียง : 14,900 บาท