ทัวร์วังเวียง เที่ยววังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์วังเวียง เที่ยววังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์วังเวียง
  • นำท่านชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ พร้อมชมเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง
  • พาท่านนมัสการวัดพระธาตุหลวง ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม จนได้รับสมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว”
  • พาท่านเที่ยวชมธรรมชาติ น้ำตกหินปูน น้ำตกตาดกวางสี 
  • นำท่านแวะชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่พระธาตุพูสี
  • พาท่านไปช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ ,เครื่องเงิน ท้องถิ่น
  • ร่วมกันทำบุญ ตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้า

ทัวร์วังเวียง เที่ยววังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

รหัส LA-GO011 สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ราคา 14,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว

ทัวร์วังเวียง เที่ยววังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทาง ทัวร์วังเวียง เที่ยววังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียงจันทน์ - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด - เวียงจันทน์ - วังเวียง วันที่ 2 : ล่องเรือแม่น้ำซอง - วังเวียง - หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา

เที่ยววังเวียง วันที่ 3 : ร่วมกันตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียงจันทน์

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
29-ต.ค.-5931-ต.ค.-591590015900159003200
4-พ.ย.-596-พ.ย.-591590015900159003200
5-พ.ย.-597-พ.ย.-591590015900159003200
11-พ.ย.-5913-พ.ย.-591590015900159003200
12-พ.ย.-5914-พ.ย.-591590015900159003200
18-พ.ย.-5920-พ.ย.-591590015900159003200
19-พ.ย.-5921-พ.ย.-591590015900159003200
25-พ.ย.-5927-พ.ย.-591590015900159003200
26-พ.ย.-5928-พ.ย.-591590015900159003200
16-ธ.ค.-5918-ธ.ค.-591590015900159003200
17-ธ.ค.-5919-ธ.ค.-591590015900159003200
23-ธ.ค.-5925-ธ.ค.-591790017900179003200
24-ธ.ค.-5926-ธ.ค.-591790017900179003200
29-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-591990019900199003200

 

Posted in Laos.