ทัวร์สวิส เที่ยวอิตาลี สวิส 8 วัน 5 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์สวิส เที่ยวอิตาลี สวิส 8 วัน 5 คืน

ทัวร์สวิส
  • นำท่านเดินเล่นบนเกาะเวนิส เดินทาง โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
  • นำท่านสู่ดินแดนแสนโรแมนติก ที่ได้รับสมญานามว่าเป็น ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก
  • นำท่านแวะชมช้อปปิ้งสนุกๆ ที่เมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก นั้นคือเมืองมิลาน 
  • นำท่านไปเยือนเมืองเวโรน่า ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
  • นำท่านขึ้นรถไฟชมวิวอันสุดสวยงามจนถึงสถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในทวีปยุโรป
  • นำท่านแวะพักแห่งกรุงเบิร์น ซึ่งได้ถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลก

ทัวร์สวิส เที่ยวอิตาลี สวิส 8 วัน 5 คืน

รหัส EU-GO067

สายการบินอิมิเรตส์ แอร์ไลน์

SOLD OUT

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว 

ทัวร์สวิส เที่ยวอิตาลี สวิส 8 วัน 5 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทาง ทัวร์สวิส เที่ยวอิตาลี สวิส 8 วัน 5 คืน

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ วันที่ 2 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – ดูไบ – พาท่านเที่ยวเวนิส – เกาะเวนิส เที่ยวสวิส วันที่ 3 : นำท่านสู่ เวนิส – เวโรน่า – มิลาน ทัวร์อิตาลี วันที่ 4 : นำท่านสู่ มิลาน – ลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเกน เที่ยวอิตาลี วันที่ 5 : นำท่านสู่ อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – เบิร์น ทัวร์อิตาลี สวิส วันที่ 6 : นำท่านสู่กรุง เบิร์น – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ – เซอร์แมท ทัวร์สวิส ราคาถูก วันที่ 7 : นำท่านสู่ เซอร์แมท – โลซานน์ – เจนีวา – สนามบิน วันที่ 8 : ดูไบ – เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

[table “” not found /]Posted in Europe.