ทัวร์หลวงพระบาง เที่ยวหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์หลวงพระบาง เที่ยวหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์หลวงพระบาง
  • ออกเดินทางสู่ประเทศลาว โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
  • ชมหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง
  • ชมพระธาตุพูสี พร้อมวิวพระอาทิตย์ตกดิน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน ศิลปะพื้นบ้านชาวลาว
  • น้ำตกตาดกวางสี ชมความงามทางธรรมชาติของน้ำตกหินปูน ชมวัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว

ทัวร์หลวงพระบาง เที่ยวหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน 

รหัส LA-GO010

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว

ทัวร์หลวงพระบาง เที่ยวหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์หลวงพระบาง เที่ยวหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - นำท่านสู่เมืองหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก - พาท่านไปชม วัดโพนเพา - วัดวิชุนราช - วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี – ตลาดไนท์บาร์ซา

เที่ยวหลวงพระบาง วันที่ 2 : นำท่านไปร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห่ - น้ำตกตาดกวางสี - บ้านผานม - วัดแสนสุขาราม

เที่ยวลาวหลวงพระบาง วันที่ 3 : พาท่านเที่ยวชมวัดใหม่สุวรรณภูมาราม - ตลาดดารา - หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
28-ต.ค.-5930-ต.ค.-591590015900159003200
29-ต.ค.-5931-ต.ค.-591590015900159003200
4-พ.ย.-596-พ.ย.-591590015900159003200
5-พ.ย.-597-พ.ย.-591590015900159003200
11-พ.ย.-5913-พ.ย.-591590015900159003200
12-พ.ย.-5914-พ.ย.-591590015900159003200
18-พ.ย.-5920-พ.ย.-591590015900159003200
19-พ.ย.-5921-พ.ย.-591590015900159003200
25-พ.ย.-5927-พ.ย.-591590015900159003200
26-พ.ย.-5928-พ.ย.-591590015900159003200
9-ธ.ค.-5911-ธ.ค.-591690016900169003200
16-ธ.ค.-5918-ธ.ค.-591590015900159003200
16-ธ.ค.-5918-ธ.ค.-591590015900159003200
17-ธ.ค.-5919-ธ.ค.-591590015900159003200
23-ธ.ค.-5925-ธ.ค.-591790017900179003200
24-ธ.ค.-5926-ธ.ค.-591790017900179003200
29-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-591990019900199003200
Posted in Laos.