ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นั่งกระเช้านอนปิง 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นั่งกระเช้านอนปิง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
  • นำท่านบินตรงสู่ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์
  • นำท่านไปสนุกตื่นเต้นท่องดินแดนแห่งความฝัน “ดีสนีย์แลนด์”
  • นำท่านไปไหว้พระสักการะขอพร “พระใหญ่ เกาะลันเตา” นั่งกระเช้าลอยฟ้า “นองปิง360 องศา”
  • นำท่านไปกล่าวนมัสการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” อันศักดิ์สิทธิ์ ที่อ่าวรีพลัสเบย์
  • นำท่านไปตื่นตาตื่นใจกับโชว์พร้อม แสง สี SYMPHONY OF LIGHT

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นั่งกระเช้านอนปิง 3 วัน 2 คืน

สายการบินฮ่องกง

ราคาเริ่ม 16,900 บาท/ท่าน (SOLD OUT)

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นั่งกระเช้านอนปิง 3 วัน 2 คืน pdf

รายละเอียกการเดินทางทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นั่งกระเช้านอนปิง 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – ฮ่องกง- อิสระช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน- นำท่านชมการแสดง Symphony of Lights

ทัวร์ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง วันที่ 2 : นำท่านไปขอพรไหว้พระเกาะลันเตา - พาท่านไปนั่งกระเช้าลอยฟ้า 360 องศา - ซิตี้เกท เอาท์เลท- เที่ยวดินแดนแห่งความสนุกดีสนีย์แลนด์

เที่ยวฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ วันที่ 3 : นำท่านไปจุดชมวิววิคตอเรีย - ชมบรรยากาศริมทะเลอ่าวรีพลัสเบย์ – จิวเวอรี่– สนามบินฮ่องกง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
20-ส.ค.-5922-ส.ค.-591690016900149003000
27-ส.ค.-5929-ส.ค.-591690016900149003000
3-ก.ย.-595-ก.ย.-591690016900149003000
10-ก.ย.-5912-ก.ย.-591690016900149003000
17-ก.ย.-5919-ก.ย.-591690016900149003000
15-ต.ค.-5917-ต.ค.-591890018900169003500
22-ต.ค.-5924-ต.ค.-591990019900179004000
29-ต.ค.-5931-ต.ค.-591890018900169003500
Posted in Hong Kong.