ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ
  • นำท่านบินไปเยือนฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) บินเช้า - กลับดึก
  • นมัสการไหว้พระใหญ่ลันเตา พร้อมสัมผัสกับวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเลจีนใต้
  • ให้ท่านช้อปปิ้งแบบจุใจ ณ ซิตี้เกทเอาท์เลท ช้อปปิ้งย่านดัง ณ ตลาดเลดี้มาร์เก็ต ฮ่องกง
  • นำท่านนมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิม ชมการแสดงสุดตระการตาซิมโฟนี่ ออฟ ไลท์

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping 3 วัน 2 คืน

รหัส HK-GO103

สายการบินฮ่องกง

ราคาเริ่มต้นเพียง  17,900 บาท/ท่าน

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping 3 วัน 2 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา(ขึ้นโดยรถบัส)– ซิตี้เกทเอาท์เลท

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ วันที่ 2 : นำท่านไปขอพรนมัสการไหว้พระ วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – สำนักนางชี - ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต - SYMPHONY OF LIGHTS (ชมแสดงไฟ แสง สี เสียง)

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ราคาถูก วันที่ 3 : นำท่านไปชมวิคตอเรียพีค – หาดรีพัลส์เบย์ – ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน –สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ

เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
14-ม.ค.-6016-ม.ค.-601790017900159005000
11-ก.พ.-6013-ก.พ.-601790017900159005000
18-ก.พ.-6020-ก.พ.-601790017900159005000
25-ก.พ.-6027-ก.พ.-601790017900159005000
04 มี.ค 256006 มี.ค 25601790017900159005000
11 มี.ค 256013 มี.ค 25601790017900159005000
18 มี.ค 256020 มี.ค 25601790017900159005000
25 มี.ค 256027 มี.ค 25601790017900159005000
Posted in Hong Kong.