ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน ราคาถูก เที่ยวจูไห่ เซิ่นเจิ้น

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน ราคาถูก เที่ยวจูไห่ เซิ่นเจิ้น

ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
  • ออกเดินทางไปฮ่องกง โดยสายการบินเอมิเรตส์
  • ชมโชว์พิเศษ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D
  • ให้ท่านช้อปปิ้งสนุกสนานกับห้างหล่อหวู่มอลล์ที่เซิ่นเจิ่น ไหว้พระชื่อดัง ณ วัดแชกงหมิว
  • นมัสการไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ หาด รีพลัสเบย์ - วิตอเรียพีค อิสระช้อปปิ้ง สินค้ามากมาย ย่านถนนธาน

ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน ราคาถูก เที่ยวเที่ยวจูไห่ เซิ่นเจิ้น

สายการบินอิมิเรตส์ แอร์ไลน์ ราคาเริ่ม 10,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว

ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน ราคาถูก เที่ยวเที่ยวจูไห่ เซิ่นเจิ้น pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน ราคาถูก เที่ยวเที่ยวจูไห่ เซิ่นเจิ้น

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ฮ่องกง - จูไห่ วันที่ 2 : นำท่านสู่จู่ไห่-ผ่านชมถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-บัวหิมะ-วัดผู่โถว-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่- ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า วันที่ 3 : นำท่านเที่ยวเซินเจิ้น-ฮ่องกง-รีพลัสเบย์- วิคตอเรียพีค -วัดแชกง-โรงงานTSL- อิสระช้อปปิ้ง-สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )
เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
29 เม.ษ. 256001 พ.ค. 256013,90013,90013,9004,500
05 พ.ค. 256007 พ.ค. 256013,90013,90013,9004,500
Posted in Hong Kong.